Navigation path

Meer werk en mobiliteit
Meer lezen

• Werkgelegenheid stimuleren en werkzoekenden helpen
• Jongeren helpen bij het vinden van een duurzame baan
• Ondernemers en bedrijven ondersteunen
• Werknemers helpen bij het aanpassen aan veranderingen
• Gendergelijkheid, beter evenwicht tussen werk en privéleven, en actief ouder worden aanmoedigen

Beter onderwijs
Meer lezen

• Investeren in onderwijs- en opleidingsstelsels
• Het aantal vroegtijdige schoolverlaters beperken
• Toegankelijkheid en kwaliteit van tertiair onderwijs verbeteren
• Een leven lang leren aanmoedigen
• Onderwijs afstemmen op de arbeidsmarkt

Iedereen een kans
Meer lezen

• Sociale uitsluiting en armoede bestrijden
• Gemarginaliseerde gemeenschappen integreren
• Sociale ondernemingen en hun banen stimuleren
• Ondersteunen van ontwikkelingsinitiatieven vanuit de gemeenschap
• Discriminatie op de arbeidsmarkt terugdringen

Betere overheidsdiensten
Meer lezen

• Instellingen voor werkgelegenheid moderniseren
• Investeren in overheidsinstellingen om hervormingen en bestuur te ondersteunen
• Belanghebbenden helpen bij de uitvoering van beleid inzake werkgelegenheid, sociale zaken en onderwijs

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Het Europees Sociaal Fonds

Ieder jaar krijgen miljoenen Europeanen een beter leven met hulp van het ESF. Ze leren nieuwe vaardigheden en vinden beter werk. Kom meer te weten over het wie, wat en hoe van het ESF.

My Story