Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Over het jaar

2012 - Het Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties

Het Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties moet mensen ervan doordringen hoe belangrijk de bijdrage van ouderen aan de samenleving is. Het probeert beleidsmakers en betrokkenen op alle niveaus te stimuleren om zich in te zetten voor betere mogelijkheden om actief te blijven en voor meer solidariteit tussen de generaties.

Wat bedoelen we met actief ouder worden?

Actief ouder worden betekent dat we lang gezond blijven, als volwaardig lid van de samenleving blijven meetellen, voldoening blijven vinden in ons werk en in het dagelijks leven zo min mogelijk op anderen zijn aangewezen. Ook als we ouder worden, kunnen we een rol blijven spelen in de samenleving en plezier in het leven hebben. We moeten onze mogelijkheden zo goed mogelijk benutten, ook als we niet meer zo jong zijn. Het Europese Jaar 2012 stimuleert actief ouder worden op drie gebieden:

Werkgelegenheid – Omdat de levensverwachting in heel Europa toeneemt, wordt de pensioenleeftijd vaak verhoogd. Veel oudere werknemers zijn bang dat ze hun baan verliezen, geen nieuwe baan meer vinden en geen fatsoenlijk pensioen meer kunnen opbouwen. Daarom moeten speciaal hun kansen op de arbeidsmarkt worden verbeterd.

Deelname aan de samenleving – Met pensioen gaan is niet hetzelfde als voor de geraniums gaan zitten. Vaak wordt over het hoofd gezien dat ouderen een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren, bijvoorbeeld door voor hun ouders, partner of kleinkinderen te gaan zorgen of door vrijwilligerswerk te gaan doen. Het Europees Jaar vraagt meer erkenning van de rol van ouderen in de samenleving en probeert om de voorwaarden daarvoor te verbeteren.

Zelfstandig wonen – Onze gezondheid verslechtert met de leeftijd, maar dat kan op allerlei manieren worden ondervangen. Soms maken kleine aanpassingen in de omgeving een groot verschil voor mensen met een gezondheidsprobleem of handicap. Actief ouder worden betekent ook dat we ouderen de kans geven om zelf zo lang mogelijk baas te blijven over hun eigen leven.

EU-beleid

De bijdrage die de EU levert aan actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties

Demografie, actief ouder worden en pensioenen – Gids van Sociaal Europa

Steun van de EU

Hoe we actief ouder worden in Europa stimuleren - EU-steun voor lokale en regionale instanties

Feiten en cijfers

Speciale Eurobarometer-enquête over actief ouder worden

Eurostat - Een statistisch portret van de EU in 2012: Actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties

Wiki over de Active Ageing Index