Sti

Initiativet Muligheder for unge

Initiativet består af en række foranstaltninger i 2012 og 2013, der skal nedbringe ungdomsarbejdsløsheden. Det indgår i EU's uddannelses- og beskæftigelsesinitiativ Unge på vej.

Mål

At støtte unge arbejdsløse. Det skal især hjælpe:

 • unge, der gik ud af skolen uden studentereksamen, med at vende tilbage til skolebænken eller følge erhvervskurser i efterspurgte færdigheder
 • kandidater med at få deres første erhvervserfaring.

Metoder

Styrkelse af ungdomsbeskæftigelsen gennem:

 • større brug af Den Europæiske Socialfond
 • innovative fremgangsmåder
 • lettere adgang for unge til at søge job i et andet EU-land
 • stærkere partnerskaber mellem politiske myndigheder, erhvervslivet og fagforeninger på EU-plan, nationalt, regionalt og lokalt
 • politisk vejledning og bistand fra Kommissionen.

Som led i det europæiske halvår (årlig koordinering af den økonomiske og finansielle politik) vil Kommissionen vurdere EU-landenes nationale reformprogrammer i 2012.

I 15 lande er ungdomsarbejdsløsheden over EU-gennemsnittet (22,3 % i november 2011). Kommissionen tilbød dem vejledning i, hvordan de skulle gennemføre initiativet Muligheder for unge, ved enten at holde bilaterale møder i Bruxelles eller ved at sende sine medarbejdere til landet.

Nøgleaktioner

Den Europæiske Socialfond (ESF):

 • EU-landene skal gøre øget brug af ESF for at udnytte de 30 mia. euro, der endnu ikke er fordelt på projekter i 2007-2013
 • 1,3 millioner euro i teknisk bistand fra ESF til indførelse af lærlingeordninger – EU-landene er blevet bedt om at bidrage til en stigning på 10 % i finansieringen. Målet er 370 000 nye lærepladser inden udgangen af 2013.
 • 3 millioner euro i teknisk bistand fra ESF til unge, der starter egen virksomhed, og sociale iværksættere

Andre aktioner på EU-plan:

  Del

 • Send til Twitter Del på Facebook Del på Google+