Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Ditt första Euresjobb

Vad handlar det om?

Ditt första Euresjobb är ett program som ska hjälpa unga människor i EU att hitta ett jobb, en praktikplats eller lärlingsplats i ett annat EU-land.

Programmet är en del av initiativen Unga på väg och Bättre möjligheter för unga. Det kan också ingå i nationella ungdomsgarantiprogram med samarbete över gränserna.

Målet för 2015 är att hjälpa 5 000 unga att hitta jobb i ett annat EU-land. Initiativet omfattar endast ett begränsat antal arbetsförmedlingar.

Ditt första Euresjobb testar ett nytt sätt att skapa jobbrörlighet för unga människor och arbetsgivare. Nationella arbetsförmedlingar ger stöd i form av information, rekrytering, matchning, placering och finansiering både för unga arbetssökande och för företag som är intresserade av att rekrytera utanför det egna landet. Finansieringen sker enligt förmedlingarnas villkor och förfaranden.

För mer information se listan över arbetsförmedlingar och partnerorganisationer som deltar i programmet eller deras webbplatser.

Vem kan få hjälp?

  • Medborgare i ett EU-land som är mellan 18 och 30 år och bor i EU.
  • Alla arbetsgivare som är etablerade i ett EU-land och som erbjuder kontrakt på minst sex månader, under förutsättning att löner och arbetsvillkor följer nationell arbetslagstiftning.

Vilken hjälp kan man få?

Unga personer

Programmet finansierar språkkurser och annan utbildning. Det täcker också dina resekostnader om du söker jobb eller vill gå en arbetsrelaterad utbildning. På så sätt får du hjälp med att gå på intervjuer och sedan bosätta dig i ett annat EU-land för att jobba där.

Rörlighetsinitiativet omfattar nya stödåtgärder för unga. Åtgärderna beskrivs i vägledningen 2014–2015.

Arbetsgivare

Företag med upp till 250 anställda kan ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka kostnaderna för att utbilda nyanställda, praktikanter och lärlingar och hjälpa dem att komma i ordning.

Hur deltar man?

Handboken till Ditt första Euresjobb innehåller villkor och regler. Det finns för närvarande två versioner:

Nedan hittar du

  • en lista över arbetsförmedlingar som erbjuder programmet i linje med handböckerna,
  • kontaktpunkter i de EU-länder som deltar.

Om ditt land ännu inte deltar i initiativet kan du kontakta någon av nedanstående organisationer.

Kontaktpunkter och arbetsförmedlingar

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+