Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Ditt första Euresjobb

Hjälp till unga

Ditt första Euresjobb är ett så kallat ”riktat rörlighetsprojekt”. Sådana projekt ska

  • fylla lediga platser i vissa branscher, yrken, länder eller grupper av länder
  • hjälpa vissa grupper av arbetstagare som ofta har lätt att flytta på sig, t.ex. unga.

Hur fungerar det?

  • Sökande som är högst 35 år ska anvisas jobb, praktik- eller lärlingsplats.
  • Projektet omfattar de 28 EU-länderna plus Norge och Island.
  • Det genomförs av konsortier som drivs av Eures-arbetsförmedlingar och som ska omfatta minst sju länder.

Finansiering

Sedan 2014 finansieras ditt första Euresjobb av Eures-delen av Easiprogrammet.

Verksamheten finansieras via årliga ansökningsomgångar:

  • 2014: Budgeten för den första ansökningsomgången var 6,9 miljoner euro. Två projekt valdes ut för 24 månader och fick 3,5 miljoner euro vardera. De startade i februari 2015.
  • 2015: En ny ansökningsomgång pågår fram till den 26 juni 2015.

Läs mer om Ditt första Euresjobb på Euresportalen:

Förberedande åtgärd (budget för 2011–2013)

Ditt första Euresjobb har drivits som en ”förberedande åtgärd” sedan 2012. Målet är att hjälpa unga mellan 18 och 30 år att hitta jobb, praktik- eller lärlingsplats i ett EU-land.

Man kombinerar information, rekrytering och hjälp med matchning och placering med ekonomisk hjälp från EU. Projekten drivs av offentliga, privata eller andra slags arbetsförmedlingar.

Utvärderingsrapporten ger en överblick över resultaten från de första två åren och framtida utmaningar.

I framstegsrapporten beskrivs de viktigaste resultaten varje kvartal.

Projekten inom den förberedande åtgärden pågår fram till slutet av maj 2015.

I handboken om ditt första Euresjobb kan du se villkoren och reglerna för att få delta i den förberedande åtgärden.

Du kan också se vilka arbetsförmedlingar och informationskontor i EU som deltar.

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+