Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Uw eerste EURES-baan

Waar gaat het om?

"Je eerste EURES-baan" moet jonge Europeanen helpen een baan, stage of leerlingplaats (leercontract) in een ander EU-land te vinden.

De regeling maakt deel uit van Jeugd in beweging en het initiatief Kansen voor jongeren. Ze kan ook worden ingepast in de nationale jongerengarantieplannen, die de mogelijkheid bieden tot samenwerking met andere EU-landen.

De doelstelling van Je eerste EURES-baan voor 2015 is 5 000 jonge mensen een baan te bezorgen buiten hun eigen EU-land. Slechts een beperkt aantal arbeidsbemiddelingsdiensten doet mee aan het initiatief.

Je eerste EURES-baan experimenteert met een innovatieve aanpak bij de bemiddeling tussen werkzoekende jongeren en werkgevers. Nationale arbeidsbemiddelingsdiensten verlenen steun – informatie, werving, bemiddeling, plaatsing en subsidiëring – zowel aan werkzoekenden als aan werkgevers die bereid zijn mensen uit andere landen in dienst te nemen. Onder bepaalde voorwaarden is subsidiëring mogelijk.

Meer informatie vind je in de lijst van deelnemende bemiddelingsbureaus en partnerorganisaties en op hun websites.

Wie kan er hulp krijgen?

  • EU-onderdanen tussen de 18 en 30 uit alle EU-landen
  • Alle in de EU gevestigde werkgevers die een arbeidsovereenkomst voor minstens 6 maanden kunnen aanbieden, mits zij zich wat salaris en arbeidsvoorwaarden betreft, aan de nationale regels houden.

Wat voor hulp is er beschikbaar?

Voor jonge mensen

De regeling subsidieert taalcursussen en andere opleidingen. Zij dekt ook de reiskosten van jonge mensen die naar een baan of leerlingplaats solliciteren, wanneer zij worden opgeroepen voor een sollicitatiegesprek of zich na aanwerving in een ander EU-land moeten vestigen.

In de nieuwe gids voor 2014-2015 wordt ook ingegaan op de nieuwe mogelijkheden voor stages en leerplaatsen.

Voor werkgevers

Bedrijven met maximaal 250 werknemers kunnen financiële steun aanvragen om de opleidings- en inburgeringskosten van nieuwe werknemers, stagiairs en leerlingen te dekken.

Hoe kun je meedoen?

De deelnamevoorwaarden vind je in de gids "Je eerste EURES-baan". Er zijn momenteel twee versies:

Hieronder vind je:

  • een lijst van arbeidsbureaus die meedoen aan de regeling
  • de informatiecentra in de deelnemende EU-landen

Als er in uw land nog geen bemiddelingsdienst is, kun je contact opnemen met een van de onderstaande organisaties.

Arbeidbemiddelingsdiensten voor "Je eerste EURES-baan"

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+