Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Uw eerste EURES-baan

Waar gaat het om?

"Je eerste EURES-baan" moet jonge Europeanen helpen een baan, stage of leerlingplaats (leercontract) in een ander EU-land te vinden.

De regeling maakt deel uit van Jeugd in beweging en het initiatief Kansen voor jongeren. Ze kan ook worden ingepast in de nationale jongerengarantieplannen, die de mogelijkheid bieden tot samenwerking met andere EU-landen.

De doelstelling van "Je eerste EURES-baan" voor 2015 is 5 000 jonge mensen een baan te bezorgen buiten hun eigen EU-land. Slechts een beperkt aantal arbeidsbemiddelingsdiensten doet mee aan het initiatief.

"Je eerste EURES-baan" experimenteert met een innovatieve aanpak bij de bemiddeling tussen werkzoekende jongeren en werkgevers. Nationale arbeidsbemiddelingsdiensten verlenen steun (informatie, werving, bemiddeling, plaatsing en subsidiëring) zowel aan werkzoekenden als aan werkgevers die bereid zijn mensen uit andere landen in dienst te nemen. Subsidiëring is overigens alleen onder bepaalde voorwaarden is mogelijk.

In het evaluatieverslag over "Je eerste EURES-baan" kun je lezen welke resultaten in de eerste twee jaar zijn bereikt en wat de grootste uitdagingen voor de toekomst zijn.

Wie kan er hulp krijgen?

  • EU-onderdanen tussen de 18 en 30 uit alle EU-landen
  • Alle in de EU gevestigde werkgevers die een arbeidsovereenkomst voor minstens 6 maanden kunnen aanbieden, mits zij zich wat salaris en arbeidsvoorwaarden betreft aan de nationale regels houden.

Wat voor hulp is er beschikbaar?

Voor jongeren

De regeling subsidieert taalcursussen en andere opleidingen. Zij dekt ook de reiskosten van jongeren die naar een baan of leerlingplaats solliciteren, wanneer zij worden opgeroepen voor een sollicitatiegesprek of zich na aanwerving in een ander EU-land moeten vestigen.

In de nieuwe gids "Je eerste EURES-baan" wordt ook ingegaan op andere mogelijke hulp.

Voor werkgevers

Bedrijven met maximaal 250 werknemers kunnen financiële steun aanvragen om de opleidings- en inburgeringskosten van nieuwe werknemers, stagiairs en leerlingen te dekken.

Hoe kun je meedoen?

De deelnamevoorwaarden vind je in de gids "Je eerste EURES-baan".

Hieronder vind je links naar:

  • de deelnemde arbeidsbemiddelingsdiensten
  • de informatiecentra in de deelnemende EU-landen

Meer informatie vind je ook op de lijst van arbeidsbemiddelingsdiensten en informatiepunten op EU-niveau.

Als er in jouw land nog geen bemiddelingsdienst is, kun je contact opnemen met een van de onderstaande organisaties.

Arbeidbemiddelingsdiensten voor "Je eerste EURES-baan"

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+