Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning

Definition

Europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning är ett av Europa 2020-strategins sju huvudinitiativ för smart och hållbar tillväxt för alla.

Initiativet ska bidra till att EU-länderna når det överordnade målet att hjälpa 20 miljoner människor att ta sig ur fattigdom och social utestängning.

Plattformen lanserades 2010 och ska fortsätta med sin verksamhet fram till 2020.

Strategi

Plattformen utgår från fem åtgärdsområden:

Europa 2020-strategins mål att minska fattigdomen gör att sociala frågor varje år får större utrymme i EU-kommissionens årliga tillväxtöversikt.

Åtgärderna ligger i linje med kommissionens satsning på sociala investeringar.

Viktiga insatser

Övervakning av EU-ländernas ekonomiska reformer och strukturreformer med hjälp av den europeiska planeringsterminen

Alla EU-länder har omsatt Europa 2020-målen till nationella mål och tillväxtfrämjande strategier. De enskilda ländernas insatser måste samordnas för att man ska få önskad effekt på tillväxt och sammanhållning.

Resultattavla

Kommissionen har kartlagt en rad åtgärder som ska genomföras på EU-nivå och som ska bidra till att minska fattigdomen. Åtgärderna förklaras i ett arbetsdokument till meddelandet om den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning.

Kommissionen kommer med jämna mellanrum att publicera resultattavlor om arbetets framsteg.

Avslutade åtgärder

Pågående åtgärder

Årlig konferens om den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning

Den årliga konferensen är ett värdefullt tillfälle för beslutsfattare, aktörer och människor som levt i fattigdom att föra en dialog.

2014 års konferens i Bryssel, Belgien

2013 års konferens i Bryssel, Belgien

2012 års konferens i Bryssel, Belgien

2011 års konferens i Kraków, Polen