Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen

Yrken

Med detta initiativ vill kommissionen hjälpa EU att nå sitt sysselsättningsmål för 2020: 75 % av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) ska arbeta.

Initiativet presenterades 2010 och ingår i EU:s övergripande strategi Europa 2020 för smart och hållbar tillväxt för alla, som gäller för de kommande tio åren och därefter.

Agendan ska också bidra till att nå tre andra EU-mål: att få ner andelen elever som hoppar av skolan i förtid under 10 procent, att få fler unga att fortsätta med högre studier eller motsvarande yrkesutbildning (minst 40 procent) och att lyfta minst 20 miljoner människor ur fattigdom och social utestängning till 2020.

Hur?

Agendan innehåller flera konkreta åtgärder:

  • Reformer som ska göra arbetsmarknaden både flexiblare och tryggare (”flexicurity”) ska skyndas på.
  • Människor ska förses med rätt färdigheter för dagens och morgondagens arbetsmarknad.
  • Kvaliteten på jobben ska förbättras och man ska sörja för bättre arbetsvillkor.
  • Förutsättningarna för sysselsättningsskapande ska förbättras.

Varför?

  • Det finns i dagsläget 23 miljoner arbetslösa i EU – 10 procent av arbetskraften.
  • Det behövs fler jobb för att vår ekonomi ska växa och förbli konkurrenskraftig.
  • Från och med 2012 börjar befolkningen i arbetsför ålder att krympa. Fler människor måste därför arbeta för att våra välfärdssystem ska förbli hållbara.

Ny kompetens för nya arbetstillfällen

Initiativet Ny kompetens för nya arbetstillfällen från 2008 innehåller kommissionens prioriteringar för att höja kompetensen och förutse och matcha framtida behov på arbetsmarknaden. Initiativet pågår och kommer att fortsätta i framtiden.

Namnet liknar Europa 2020-strategins initiativ, men det initiativet är mycket bredare och omfattar även arbetsvillkor och arbetskvalitet, jobbskapande och flexicurity. Kompetensutveckling är bara ett av 2020-initiativets fyra huvudområden.


    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+