Cale de navigare

Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă

Profesii

Prin această iniţiativă, Comisia doreşte să ajute UE să îşi atingă obiectivul în materie de ocupare a forţei de muncă stabilit pentru 2020: acela ca 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să aibă un loc de muncă.

Lansată în 2010, iniţiativa face parte din strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, care va fi pusă în practică cel puţin în următorii 10 ani.

De asemenea, Agenda contribuie la îndeplinirea altor obiective ale UE: reducerea ratei abandonului şcolar sub nivelul de 10% şi obţinerea unui procent de 40% de tineri cu studii superioare sau tehnice, precum şi reducerea numărului de persoane ameninţate de sărăcie şi excluziune socială cu cel puţin 20 de milioane.

Cum?

Agenda propune o serie de măsuri concrete, care vor contribui la:

  • impulsionarea reformelor destinate ameliorării flexibilităţii şi securităţii pe piaţa muncii („flexisecuritate”)
  • dotarea cetăţenilor cu competenţele de care au nevoie pentru a fi competitivi pe piaţa muncii
  • ameliorarea calităţii locurilor de muncă şi asigurarea unor condiţii de muncă mai bune
  • ameliorarea condiţiilor pentru crearea de locuri de muncă

De ce?

  • În prezent, în Europa sunt 23 de milioane de şomeri – 10% din populaţia activă.
  • Pentru ca economia noastră să se dezvolte şi să se menţină competitivă, avem nevoie de mai multe locuri de muncă.
  • Începând cu 2012, populaţia de vârstă activă va începe să scadă. Pentru a asigura durabilitatea sistemelor noastre de protecţie socială, numărul lucrătorilor trebuie să crească.

Noi competențe pentru noi locuri de muncă

Iniţiativa „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă”, lansată în 2008, stabilea programul de acţiune al Comisiei vizând anticiparea, corelarea şi îmbunătăţirea competenţelor. Ea este în curs de derulare, urmând să continue şi în viitor. Î

n ciuda denumirii foarte asemănătoare, iniţiativa majoră „O Agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” are însă un domeniu de aplicare mult mai vast, care include flexisecuritatea, calitatea locurilor de muncă şi condiţiile de lucru, precum şi crearea de locuri de muncă. Aşadar, dezvoltarea competenţelor este doar unul dintre cele patru domenii principale pe care le are în vedere iniţiativa majoră.


    Partajează

  • Twitter Facebook Partajează pe Google+