Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Europa 2020

Man op een ladder reikt naar de sterren op de EU-vlag

Europa 2020 is de groeistrategie van de EU met een reeks ambitieuze doelstellingen die de Europese Unie tegen het jaar 2020 op vijf belangrijke gebieden (werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale inclusie en klimaat/energie) wil bereiken.

De drie kerninitiatieven van Europa 2020 op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie zijn:

  • Jeugd in beweging: Meer kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt door opleidingen en stages in het buitenland en beter en aantrekkelijker onderwijs in Europa.
  • Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen: Een nieuwe stimulans voor de hervorming van de arbeidsmarkt door toekomstgerichte vaardigheden voor werkzoekenden, meer banen en een herziening van de EU-arbeidswetgeving.
  • Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: Inspanningen op alle niveaus om het aantal mensen dat in armoede of aan de rand van de samenleving leeft, uiterlijk in 2020 met 20 miljoen terug te dringen.

Meer over Europa 2020