Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Stöd till företagare

Entreprenörskap och egenföretagande bidrar till att

 • skapa jobb
 • utveckla kompetens
 • ge arbetslösa och missgynnade personer möjligheter att delta fullt ut i samhällslivet och ekonomin.

Europa 2020-strategin lyfter fram företagande som en av nycklarna till smart och hållbar tillväxt för alla. Flera av strategins huvudinitiativ innehåller därför insatser för entreprenörskap och egenföretagande:

Vad gör EU?

EU-kommissionens stöd till företagande är inriktat på

 • nyföretagande bland arbetslösa och personer från missgynnade grupper
 • hållbarhet och kvalitet i arbetet hos egenföretagare och mikroföretag
 • stöd till sociala företag
 • mikrofinansiering

Målet är att

 • öka kunskapen om entreprenörskap och egenföretagande
 • informera, underlätta erfarenhetsutbyte och bygga upp kapaciteten i EU:s länder och regioner
 • främja frivilliga normer och skyddsåtgärder för entreprenörskap och egenföretagande
 • stödja företagande ekonomiskt.

Europeiska socialfonden (ESF) främjar företagande genom finansiella och andra stödtjänster. Man satsar särskilt på kvinnliga företagare och missgynnade och funktionshindrade personer.

Två lärandenätverk inom ESF deltar:

EU:s mikrokreditinstrument Progress gör det lättare att få lån för att starta enmans- eller mikroföretag.

Europeiska regionala utvecklingsfonden stöder företagande genom Interregprojekt, bland annat Enspire EU, Senior Enterprise och YES.