Navigačný riadok

Podpora podnikateľov a samostatne zárobkovo činných osôb

Podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) pomáhajú pri:

 • tvorbe pracovných miest;
 • rozvoji zručností;
 • začleňovaní nezamestnaných a znevýhodnených osôb do spoločnosti a na pracovný trh.

V rámci stratégie Európa 2020 sú podnikanie a samostatná zárobková činnosť kľúčom pre dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Venuje sa im niekoľko hlavných iniciatív:

Aktéri na úrovni EÚ

Európska komisia sa pri podpore podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti sústredí na:

 • začínajúcich podnikateľov zo skupín nezamestnaných a znevýhodnených osôb;
 • udržateľnosť a kvalitu práce SZČO a mikropodnikov;
 • podporu pre sociálne podnikanie
 • mikrofinancovanie

Zároveň sa snaží:

 • zlepšiť znalosti o podnikaní a samostatnej zárobkovej činnosti;
 • zvýšiť informovanosť o podnikaní, zjednodušiť výmenu súvisiacich poznatkov a vytvárať potrebné kapacity v členských štátoch a regiónoch EÚ;
 • propagovať dobrovoľné normy a ochranné opatrenia pre podnikanie a samostatnú zárobkovú činnosť;
 • finančne podporovať podnikanie.

Európsky sociálny fond (ESF) podnecuje podnikanie prostredníctvom finančných a podporných služieb. Cielená podpora sa poskytuje ženám podnikateľkám, osobám zo znevýhodnených skupín a osobám so zdravotným postihnutím.

V tejto oblasti pôsobia dve siete vzdelávania ESF:

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress pomáha stimulovať samostatnú zárobkovú činnosť a vznik mikropodnikov.

Európsky fond regionálneho rozvoja podporuje podnikanie prostredníctvom projektov INTERREG, medzi ktoré patria projekty Enspire EU, Senior Enterprise a YES.