Navigatsioonitee

Ettevõtjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) toetamine

Ettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad aitavad:

  • luua töökohti
  • arendada oskusi
  • anda töötutele ja puuetega inimestele võimaluse osaleda ühiskonnas ja majanduses.

Euroopa 2020. aasta strateegias käsitletakse ettevõtlusega tegelemist kui peamist tegurit aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks. Ettevõtjatele on suunatud mitmed juhtalgatused:

Osalejad ELis

Ettevõtjate ja FIEde toetamisel keskendub Euroopa Komisjon järgmisele:

ning püüab:

  • anda rohkem teadmisi ettevõtluse ja FIEna tegutsemise kohta
  • parandada teadlikkust, tõhustada üksteiselt õppimist ja arendada võimekust ELi liikmesriikides ja piirkondades
  • edendada ettevõtjatele ja FIEdele vabatahtlikke standardeid ja kaitsemeetmeid
  • toetada ettevõtlust rahaliselt.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) edendab ettevõtlust rahaliselt ja ettevõtlustoe teenuste vahendusel. Sihttoetust antakse naisettevõtjatele ning ebasoodsas olukorras olevatele ja puuetega inimestele.

Kaasatud on kaks ESFi õppevõrgustikku:

Euroopa mikrokrediidirahastu Progress aitab stimuleerida FIEsid ning mikroettevõtete loomist.

Euroopa Regionaalarengu Fond toetab ettevõtlust INTERREG projektide vahendusel, mille hulka kuluvad Enspire EU, Senior Enterprise ja YES.