Cesta

Podpora podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných

Podnikání a samostatně výdělečná činnost:

  • vytvářejí pracovní místa
  • iniciují rozvoj dovedností
  • dávají nezaměstnaným a lidem znevýhodněným na trhu práce možnost se plně zapojit do společnosti a ekonomiky

Jako aktéry klíčové pro to, aby ekonomika rostla inteligentním a udržitelným způsobem a aby podporovala sociální začleňování, zmiňuje podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné i strategie Evropa 2020. Několik iniciativ této strategie se tedy právě na podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné zaměřuje:

Aktéři EU

V rámci podpory podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných se Evropská komise zaměřuje na:

Jejím cílem při tom je:

  • zvýšit informovanost o problematice podnikání a samostatně výdělečné činnosti
  • zvýšit povědomí, usnadnit vzájemné učení a vybudovat příslušné kapacity v jednotlivých zemích a regionech EU
  • propagovat dobrovolné normy a ochranná opatření v této oblasti
  • podporovat podnikání finančně

Finanční podporu a další formy podnikatelské podpory poskytuje Evropský sociální fond (ESF). Zvláštní pozornost při tom věnuje podnikatelkám, lidem ze znevýhodněného prostředí a postiženým.

ESF má za tímto účelem k dispozici dvě vzdělávací sítě:

Podporou samostatně výdělečné činnosti a zakládání mikropodniků se zabývá evropský nástroj mikrofinancování Progress.

Prostřednictvím projektů INTERREG (např. Enspire EU, Senior Enterprise a YES) podporuje podnikání rovněž Evropský fond pro regionální rozvoj.