Cale de navigare

Sprijinirea iniţiativei private

Iniţiativele private contribuie la:

 • crearea de noi locuri de muncă
 • îmbunătăţirea competenţelor
 • integrarea în societate şi economie a şomerilor şi a persoanelor dezavantajate

Strategia Europa 2020 subliniază cât de important este spiritul antreprenorial pentru a asigura o creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. De aceea, o parte din iniţiativele majore se adresează acestui sector:

Participanţii pe scena europeană

Măsurile prin care Comisia Europeană sprijină iniţiativele private vizează în special:

 • întreprinderile nou înfiinţate de către şomeri şi persoane provenind din grupuri dezavantajate
 • durabilitatea şi calitatea serviciilor oferite de lucrători independenţi şi microîntreprinderi
 • sprijinirea întreprinderilor sociale
 • microfinanțarea

şi îşi propun:

 • să sporească volumul de cunoştinţe privind iniţiativele private
 • promoveze spiritul antreprenorial, să faciliteze schimbul de cunoştinţe şi să consolideze capacităţile ţărilor şi regiunilor UE
 • să promoveze standardele asumate în mod voluntar şi măsurile de protecţie în rândul întreprinzătorilor şi al lucrătorilor independenţi
 • să sprijine financiar măsurile de promovare a spiritului antreprenorial.

Fondul social european (FSE) promovează iniţiativele private prin intermediul unor servicii financiare şi de sprijinire a întreprinderilor. Anumite programe se adresează în mod special femeilor antreprenor şi persoanelor dezavantajate sau cu handicap.

De asemenea, au fost create două reţele de învăţare FSE:

Instrumentul european de microfinanţare Progress sprijină activităţile independente şi înfiinţarea microîntreprinderilor.

Fondul european de dezvoltare regională sprijină spiritul antreprenorial prin intermediul proiectelor INTERREG: Enspire EU, Senior Enterprise, YES etc.