Navigacijski put

Potpora poduzetnicima i samozaposlenim osobama

Poduzetništvo i samozaposlenost pogoduju:

  • stvaranju radnih mjesta,
  • razvoju vještina,
  • pružanju prilika nezaposlenim osobama i osobama u nepovoljnom položaju za potpuno sudjelovanje u društvu i gospodarstvu.

U strategiji Europa 2020. poduzetništvo i samozaposlenost smatraju se presudnima za postizanje pametnog, održivog i uključivog rasta te je na njih usmjereno nekoliko vodećih inicijativa:

Dionici u EU-u

U pružanju potpore poduzetništvu i samozaposlenosti Europska komisija usmjerava svoja nastojanja na:

  • nova poduzeća koja osnivaju nezaposlene osobe i osobe iz skupina u nepovoljnom položaju,
  • održivost i kvalitetu rada samozaposlenih poduzetnika i mikropoduzetnika,
  • potporu socijalnim poduzetnicima;

i cilj joj je:

  • povećati znanje o poduzetništvu i samozaposlenosti,
  • podizati svijest, olakšati uzajamno učenje i izgraditi kapacitete u zemljama i regijama EU-a,
  • promicati dobrovoljne norme i zaštitne mjere za poduzetništvo i samozaposlenost,
  • financijski podupirati poduzetništvo.

Europski socijalni fond (ESF) promiče poduzetništvo u okviru usluga financijske i poslovne podrške. Ciljana podrška pruža se poduzetnicama i osobama u nepovoljnom položaju te osobama s invaliditetom.

U to su uključene dvije ESF-ove mreže učenja:

Europskim mikrofinancijskim programom Progress potiču se samozapošljavanje i stvaranje mikropoduzeća.

Europski fond za regionalni razvoj podupire poduzetništvo u okviru projekata zajednice INTERREG, uključujući projekte Enspire EU, Senior Enterprise i YES.