Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Støtte til iværksættere og selvstændige

Iværksætterkultur og selvstændig virksomhed bidrager til at:

 • skabe job
 • udvikle kompetencer
 • give arbejdsløse og dårligt stillede personer mulighed for at deltage fuldt ud i erhvervs- og samfundslivet.

Europa 2020-strategien anerkender iværksætterkultur og selvstændig virksomhed som nøglen til smart, bæredygtig og inklusiv vækst, og adskillige flagskibsinitiativer støtter dette:

EU's aktører

Europa-Kommissionen fokuserer i sin støtte til iværksætterkultur og selvstændig virksomhed især på:

 • virksomhedsetablering for arbejdsløse og personer fra dårligt stillede grupper
 • bæredygtighed og kvalitet i selvstændige virksomheders og mikrovirksomheders arbejde
 • støtte til sociale iværksættere
 • mikrofinansiering

og arbejder på at:

 • udbrede kendskabet til værksætterkultur og selvstændig virksomhed
 • skabe øget opmærksomhed, lette gensidig læring og opbygge kapacitet i EU's lande og regioner
 • fremme frivillige standarder og beskyttelsesforanstaltninger for iværksættere og selvstændige
 • yde økonomisk støtte til iværksættere.

Den Europæiske Socialfond (ESF) fremmer iværksætterånd gennem finansielle ydelser og erhvervsstøtteydelser. Fonden yder målrettet støtte til kvindelige iværksættere samt dårligt stillede og handicappede personer.

To af ESF's læringsnetværk er også involverede:

Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress hjælper med at stimulere selvstændig beskæftigelse og stiftelse af mikrovirksomheder.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling støtter iværksættere gennem INTERREG-projekter, bl.a. Enspire EU, Senior Enterprise og YES.

Del denne side