Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Yrittäjien ja itsenäisten ammatinharjoittajien tukeminen

Yrittäjyydellä ja itsenäisellä ammatinharjoittamisella on yhteiskunnassa merkittävä rooli, kun halutaan

 • luoda työpaikkoja
 • kehittää taitoja
 • antaa työttömille ja heikossa asemassa oleville mahdollisuus osallistua yhteiskunta- ja talouselämään.

Eurooppa 2020 -strategiassa yrittäjyys ja itsenäinen ammatinharjoittaminen ovat keskeisessä asemassaälykkään, kestävän ja osallistavan kasvun toteuttamisessa ja niitä tuetaan monilla huomattavilla hankkeilla kuten:

EU:n toimet

Euroopan komissio haluaa tukea yrittäjyyttä ja itsenäistä ammatinharjoittamista ja keskittyy tukitoimissaan

 • työttömien ja muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden perustamiin uusiin yrityksiin
 • itsenäisten ammatinharjoittajien ja mikroyritysten toiminnan kestävyyteen ja työn laatuun
 • sosiaalisten yritysten tukemiseen
 • mikrorahoitukseen

Komissio haluaa

 • lisätä tietoa yrittäjyydestä ja itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
 • tehostaa tiedotusta, edistää keskinäistä oppimista ja parantaa valmiuksia kaikkialla EU-maissa
 • edistää yrittäjyyteen ja itsenäiseen ammatinharjoittamiseen liittyviä vapaaehtoisia standardeja ja suojatoimenpiteitä
 • tukea yrittäjyyttä taloudellisesti.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) edistää yrittäjyyttä tarjoamalla rahoitus- ja yritystukipalveluita. Kohdennettua tukea annetaan naisyrittäjille sekä vähäosaisille ja vammaisille.

Toiminnassa on mukana kaksi ESR:n oppimisverkostoa:

 • CoPIE-verkoston (Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship) tavoitteena on avata yritystoiminnan mahdollisuuksia myös syrjäytyneille ja vähäosaisille.
 • Nuorisotyöllisyyden eurooppalainen verkosto edistää tiedonvaihtoa hyvistä toimintatavoista, jotka liittyvät nuorten yrittäjyyteen.

Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn avulla edistetään itsenäistä ammatinharjoittamista ja mikroyritysten perustamista.

Euroopan aluekehitysrahastosta tuetaan yrittäjyyttä INTERREG-hankkeiden kautta, joita ovat esimerkiksi Enspire EU, Senior Enterprise ja YES.