Naršymo kelias

Parama verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims

Verslumas ir savisamda padeda:

  • kurti darbo vietas;
  • ugdyti įgūdžius;
  • sudaryti galimybę bedarbiams ir nepalankioje padėtyje esantiems asmenims visapusiškai dalyvauti visuomenės ir šalies ūkio veikloje.

Strategijoje „Europa 2020“ pripažįstama, kad verslumas ir savisamda yra labai svarbūs siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Jiems remti skirtos šios iniciatyvos:

ES veikėjai

Remdama verslumą ir savarankišką veiklą Europos Komisija daugiausia dėmesio skiria:

Europos Komisija siekia:

  • labiau informuoti apie verslumą ir savisamdą;
  • didinti informuotumą, sudaryti geresnes sąlygas mokytis vieniems iš kitų ir stiprinti pajėgumus ES šalyse bei regionuose;
  • propaguoti verslumo ir savisamdos srityje savanoriškai taikomus standartus bei apsaugos priemones;
  • remti verslumą finansiškai.

Europos socialinis fondas (ESF) skatina verslumą teikdamas finansines ir verslo rėmimo paslaugas. Tikslinė parama teikiama verslininkėms, nepalankioje padėtyje esantiems asmenims ir neįgaliesiems.

Šias iniciatyvas remia du ESF mokymo tinklai:

Europos mikrofinansų priemonė „Progress“ padeda skatinti savisamdą ir steigti labai mažas įmones.

Europos regioninės plėtros fondas remia verslumą finansuodamas projektus INTERREG, tarp kurių – „Enspire EU“, „Senior Enterprise“ ir „YES“.