Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation (EESSI)

EESSI är ett it-system som ska hjälpa socialförsäkringsorgan i hela EU att snabbare och säkrare utbyta information – i enlighet med EU-reglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen.

För närvarande finns det inget EU-täckande system. De flesta informationsutbytena är fortfarande pappersbaserade.

Hur fungerar det?

De nationella organen kommer att kunna sköta all kommunikation om socialförsäkringsärenden över gränserna med hjälp av strukturerade elekroniska handlingar.

Handlingarna skickas via EESSI (som EU-kommissionen ansvarar för) till rätt mottagare i andra EU-länder.

En kontaktlista över nationella organ hjälper socialförsäkringsorganens personal att hitta rätt mottagare i andra EU-länder.

Vad är fördelen?

För allmänheten

  • Ärendena kan handläggas snabbare.
  • Förmåner kan beräknas och betalas ut snabbare.

För myndigheterna

  • Informationsflödet standardiseras.
  • De strukturerade handlingarna underlättar kommunikationen över språkgränserna.
  • Uppgifter kan samlas in och kontrolleras mer effektivt.