Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)

EESSI is een IT-systeem dat socialezekerheidsorganen uit de hele EU zal helpen om sneller en veilig informatie uit te wisselen, zoals vereist door de EU-verordeningen over de coördinatie van de sociale zekerheid.

Momenteel is er nog geen EU-breed systeem en wordt informatie vooral op papier uitgewisseld.

Hoe gaat het werken?

Alle communicatie tussen nationale organen over grensoverschrijdende sociale zekerheid zal gebeuren via gestructureerde elektronische documenten.

Deze documenten zullen door het EESSI (beheerd door de Europese Commissie) worden doorgestuurd naar de correcte bestemming in een ander EU-land.

Het personeel van socialezekerheidsorganen zullen de juiste bestemming kunnen opzoeken in een database van Europese socialezekerheidsorganen.

Wat zijn de voordelen?

Voor het publiek:

  • vlotter beheer van aanvragen
  • snellere berekening en uitbetaling van uitkeringen

Voor overheidsinstanties:

  • gestandaardiseerde informatiestromen
  • betere meertalige communicatie dankzij gemeenschappelijke gestructureerde documenten
  • geoptimaliseerde gegevensverificatie en -verzameling