Cale de navigare

Noi competenţe pentru noi locuri de muncă

O construcţie lucrător

Obiectiv

Iniţiativa „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă” îşi propune:

  • să promoveze o mai bună anticipare a cererii de competenţe
  • să obţină o mai bună corelare a competenţelor cu nevoile de pe piaţa muncii
  • să apropie mediul educaţional de cel profesional.

Măsuri concrete