Cale de navigare

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă

Bucătar-şef gătind

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă îşi propune să creeze locuri de muncă mai multe şi mai bune pe tot teritoriul Uniunii Europene. Ea se inspiră din Strategia Europa 2020.

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă le oferă statelor membre un cadru („metoda deschisă de coordonare”) pentru a face schimb de informaţii, pentru a discuta şi pentru a-şi coordona politicile în domeniul ocupării forţei de muncă.

Se bazează pe Analiza anuală a creşterii, care stabileşte priorităţile UE pentru anul următor în materie de creştere economică şi creare de locuri de muncă şi deschide Semestrul european, care promovează o mai strânsă coordonare a politicilor economice şi bugetare ale guvernelor naţionale.

În fiecare an, acest proces (care este sprijinit de activitatea Comitetului pentru ocuparea forţei de muncă) implică următoarele etape:

Pentru a reacţiona faţă de nivelul ridicat al şomajului în Europa, Comisia a lansat în aprilie 2012 un set de măsuri, care formează aşa-numitul „pachet privind ocuparea forţei de muncă”.

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă se bazează pe Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă şi este sprijinită de Observatorul european pentru ocuparea forţei de muncă şi Programul de învăţare reciprocă.

      Partajează

    • Twitter Facebook Partajează pe Google+