Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

FAQ

Sociale zekerheid

U kunt de pas via uw ziektekostenverzekeraar krijgen.

De Europese socialezekerheidsvoorschriften vervangen de nationale stelsels voor sociale zekerheid niet door een Europees systeem. Zij coördineren de socialezekerheidsstelsels, zodat u krijgt waar u recht op heeft, waar u zich ook bevindt in de EU.

Meer informatie hierover vindt u op Uw Europa - Burgers.

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor hun eigen pensioenstelsels. Maar...

Dankzij de coördinatie van de nationale sociale zekerheidsstelsels kunt u gemakkelijker in een ander EU-land werken of van uw pensioen genieten.

Meer informatie over nationale socialezekerheidsstelsels:

Werken/studeren in de Europese Unie

Op de Europese portal voor beroepsmobiliteit (EURES) vindt u informatie over banen en opleidingen in heel Europa.

U kunt ook contact opnemen met een van de EURES-adviseurs in uw land, zij geven voorlichting aan werkzoekenden en werkgevers.

Werken in een ander EU-land: de rechten en plichten van Europese burgers die in een ander EU-land werken.

Naar school in een ander EU-land: informatie over schoolsystemen in de EU.

Werk zoeken in het buitenland: uw rechten als EU-burger en informatie over procedures.

Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur: EU-beleid en regels voor studenten.

Op de Europese portal voor beroepsmobiliteit (EURES) vindt u informatie over banen en opleidingen in heel Europa.

Directoraat-generaal Binnenlandse zaken: EU-beleid en regels voor niet-EU-burgers die in de EU willen werken.

Als u geen EU-burger bent maar wel deel uitmaakt van het gezin van een EU-burger die in een ander EU-land werkt, dan heeft u bepaalde rechten: zie Werken in een ander EU-land.

Steun/subsidies

De Europese Commissie verstrekt geen rechtstreekse beurzen of andere steun aan studenten

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) helpt mensen meer beroepsvaardigheden op te doen en zo hun kansen op werk te verbeteren: neem contact op met de fondsmanager in uw land.

Europese steunprogramma's voor onderwijs en opleiding (waaronder Erasmus).

Algemene informatie over EU-steun: procedures, soorten steun, financieringsmogelijkheden.

PROGRESS microfinanciering verstrekt leningen tot € 25 000 om een klein bedrijf op te zetten of te ontwikkelen.

Enterprise Europe Network helpt kleine bedrijven zich te ontwikkelen en financiering te vinden.

Uw Europa voor bedrijven geeft informatie over zakendoen in een ander EU-land en over financieringsmogelijkheden.

Aanbesteding en oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling van directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Algemene informatie over EU-steun: procedures, soorten steun, financieringsmogelijkheden.

TED (Tenders Electronic Daily): uitnodigingen tot inschrijvingen uit Europa en van de EU-instellingen.

Informatie/documentatie

Uw Europa advies: gratis juridisch advies over EU-rechten voor burgers.

SOLVIT helpt personen en bedrijven met internationale problemen door openbare instanties die de EU-wetgeving niet juist toepassen.

De Europese Ombudsman behandelt klachten over wanbeheer bij de activiteiten van de EU-instellingen en -organen.

Het Secretariaat-generaal van de Europese Commissie behandelt klachten tegen een EU-land op grond van een wet, verordening of administratieve maatregel of praktijken van nationale overheden waarvan u denkt dat die in strijd zijn met het EU-recht.

Er is geen algemeen ESF-logo, ieder EU-land gebruikt zijn eigen logo. Voor de correcte versie kunt u contact opnemen met de ESF-instanties in uw land.

Ja, onder voorwaarden. Zie de voorwaarden voor het gebruik van de Europese vlag door derden.

Als u in een EU-land gevestigd bent, moet u toestemming vragen bij de Europese Commissie.

Als u niet in een EU-land gevestigd bent, moet u de Raad van Europa om toestemming vragen.

Bij de Europese documentatiecentra (EDC) kunt u officiële publicaties raadplegen.

De bibliotheekcatalogus ECLAS bevat informatie over de collectie van de centrale bibliotheek van de Europese Commissie.

EU Bookshop is een online boekwinkel en archief van publicaties van de EU-instellingen.

Van uit de catalogus van publicaties kunt u onze publicaties downloaden of online lezen.

In de EU Bookshop kun u gratis een exemplaar van onze recente publicaties bestellen.

Neem contact met ons op als u meer dan één exemplaar wilt bestellen (voor evenementen). Plaats uw bestelling uiterlijk twee weken voor het evenement. Geef duidelijk de titel aan, het catalogusnummer, de taal, het aantal exemplaren en het volledige leveringsadres.

Abonneer u op het Social Agenda magazine. U kunt maximaal 9 exemplaren krijgen.

Een baan bij de Europese Commissie

Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO): werken voor de Europese instellingen.