Sti

FAQ

Socialsikringsrettigheder

Kontakt et sygesikringskontor i det land, hvor du bor.

De europæiske regler for socialsikring erstatter ikke de nationale socialsikringsordninger med en fælleseuropæisk ordning. De samordner blot de nationale systemer, så du kan være sikker på at få det, du er berettiget til, når du flytter omkring inden for EU.

Læs mere om socialsikringsrettigheder på Dit Europa for borgerne.

EU-landene har ansvaret for deres egne pensionsordninger. Men ...

EU's koordinering af nationale socialsikringsordninger hjælper de mennesker, der vælger at arbejde eller gå på pension i et andet EU-land.

Læs mere om nationale socialsikringsordninger på:

At arbejde og studere i EU

EURES – den europæiske portal for jobmobilitet – oplysninger om job- og uddannelsesmuligheder i hele Europa.

EURES-vejledere i dit land – vejledning til jobsøgende og arbejdsgivere.

Arbejde i et andet EU-land – rettigheder og pligter for EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land.

Skolestart i et nyt land – oplysninger om skolesystemer i EU.

Jobsøgning i udlandet – dine rettigheder som EU-borger og oplysninger om procedurer.

Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur – EU-politikker og regler for studerende.

EURES – den europæiske portal for jobmobilitet – oplysninger om job- og uddannelsesmuligheder i hele Europa.

Generaldirektoratet for Indre Anliggender – EU-politikker og -regler for ikke-EU-borgere, der ønsker at arbejde i EU.

Hvis du ikke er EU-borger, men er del af en familie med EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land, har du rettigheder ifølge EU-lovgivningen. Læs mere på siden Arbejde i et andet EU-land.

Finansiering/tilskud

Europa-Kommissionen uddeler ikke direkte stipendier til studerende.

Den Europæiske Socialfond (ESF) – hjælper mennesker med at forbedre deres kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet. Kontakt en fondsadministrator i dit land.

EU's støtteprogrammer for uddannelse og erhvervsuddannelse (f.eks. Erasmus).

Introduktion til EU-finansiering – støtteprocedurer, former for tilskud, finansieringsmuligheder.

Mikrofinansieringsfaciliteten PROGRESS – lån på op til 25 000 euro til at starte eller udvide en mindre virksomhed.

Enterprise Europe Network – hjælper små virksomheder med at udvide og få adgang til finansiering.

Dit Europa for virksomheder – oplysninger om at drive forretning i et andet EU-land og støttemuligheder.

Udbud og indkaldelser af forslag offentliggøres af Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.

Introduktion til EU-finansiering – støtteprocedurer, former for tilskud, finansieringsmuligheder.

Tenders Electronic Daily (TED) – udbudsbekendtgørelser fra Europa og EU

Information/dokumentation

Dit Europa – Råd og vink – gratis juridisk rådgivning om borgernes rettigheder i EU

SOLVIT – hjælper enkeltpersoner og virksomheder med problemer på tværs af landegrænser, der skyldes, at EU-lovgivningen ikke anvendes korrekt af de offentlige myndigheder.

Den Europæiske Ombudsmand – hvis du vil klage over fejl eller forsømmelser begået af EU's institutioner eller organer.

Du kan også klage til Kommissionens Generalsekretariat over EU-landes foranstaltninger (love og administrative bestemmelser) eller handlinger, som du mener er i strid med EU-lovgivningens bestemmelser eller principper.

Der findes ikke noget generelt ESF-logo. Hvert EU-land bruger sit eget logo. Hvis du vil være sikker på, at du bruger det rette logo, kan du kontakte de nationale ESF-myndigheder.

Ja. Se betingelserne for tredjeparter for at anvende EU's logo.

Hvis du kommer fra et EU-land, skal du søge om tilladelse hos Europa-Kommissionen.

Hvis du kommer fra et land uden for EU, skal du søge om tilladelse hos Europarådet.

De Europæiske Dokumentationscentre (EDC) – adgang til EU's officielle publikationer.

Europa-Kommissionens bibliotekskatalog (ECLAS) – indeholder referencer til samlingerne i Kommissionens centralbibliotek.

EU Bookshop – onlineboghandel og -arkiv for EU-institutionernes publikationer.

Publikationskataloget – Hent og læs vores publikationer online.

EU-Bookshop– bestil ét eksemplar af enhver nylig gratispublikation online.

Kontakt os – Hvis du skal bruge flere eksemplarer (til arrangementer). Bestil mindst to uger inden arrangementet, og angiv publikationens titel, dens katalognummer, den ønskede sprogudgave, det ønskede antal eksemplarer, og hvor de skal leveres.

Abonner på bladet Social Agenda. Du kan bestille op til ni eksemplarer ad gangen.

At arbejde i Europa-Kommissionen

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) – jobmuligheder i EU's institutioner.