Sti

Dækning af dine omkostninger

For at sikre, at du er bedst muligt dækket, bør du konsultere din sygesikringsinstitution, før du rejser. Generelt dækker din sygesikringsinstitution kun dine omkostninger, hvis behandlingen anerkendes af lovgivningen i din hjemstat. Eksempelvis dækkes omkostningerne til kurophold i nogle lande, men ikke i andre.

Hvilke omkostninger dækkes? Hvor meget skal jeg selv betale?

Hvis du får tilladelse, vil omkostningerne til behandling (på sygehus eller ej) blive dækket til den højeste takst – dvs. enten i den stat, hvor du er forsikret, eller i den stat, hvor du modtager behandling.

Eksempel

Sophie er forsikret i land A. Hun har fået tilladelse til en operation i land B. Omkostningerne til hendes sygehusophold i land B er 4 000 EUR. For en lignende behandling i land A ville kun 2 800 EUR blive godtgjort, sammenlignet med 3 200 EUR i land B.
Da hun har fået godkendt operationen, får Sophie de samme betingelser som dem, der er forsikret i land B, hvilket vil sige, at hun får godtgjort 3 200 EUR og kun selv skal betale forskellen på 800 EUR.

Men hvis den lignende behandling i land A godtgøres med 3 500 EUR, vil den godtgørelse, Sophie modtager, ikke kun være til den takst, der tilbydes i land B (3 200 EUR). Så vil hun samtidigt modtage en yderligere godtgørelse på forskellen mellem de to lande (3 500 EUR-3 200 EUR = 300 EUR). Det samlede beløb, der godtgøres, ville derfor i dette tilfælde være 3 500 EUR, og Sophie skal derfor kun selv betale 500 EUR.

Bemærk venligst, at retten til yderligere godtgørelse ikke anerkendes i Schweiz, uanset om du er forsikret i et EØS-land og rejser til Schweiz eller omvendt.

Hvis du ikke har fået tilladelse, har du i princippet ikke ret til at få dækket omkostningerne til sygehusbehandling, der er modtaget i en anden stat. Ikke-sygehusbehandling vil blive dækket i henhold til de betingelser, der tilbydes af den stat, hvor du er forsikret, og der ydes ikke yderligere godtgørelse, hvis den stat, hvor du behandles, tilbyder en højere godtgørelsessats. Bemærk, at hvis du ikke har fået godkendt behandlingen, dækkes behandlingsomkostningerne ikke for EØS-borgere i Schweiz og omvendt.

Hvilken løsning er den økonomisk mest fordelagtige?

Økonomisk set er det bedste, du kan gøre, at få godkendt behandlingen på forhånd.

Hvis der er tale om sygehusbehandling, vil din sygesikringsinstitution næsten altid kræve, at du skal ansøge om forudgående tilladelse. Denne tilladelse sikrer dig godtgørelse til den bedste takst. Dine omkostninger til behandling vil så automatisk blive godtgjort til den takst, der tilbydes i den stat, hvor du modtager behandling, og hvis taksten, der tilbydes i den stat, hvor du er forsikret, er højere, vil din forsikring godtgøre forskellen. Bemærk, at retten til yderligere godtgørelse ikke er anerkendt i forhold til Schweiz.

Hvis der ikke er tale om sygehusbehandling, er garantierne de samme, hvis du får godkendt behandlingen. Alternativt kan du rejse direkte til det land, hvor du ønsker at modtage behandling, uden at have fået godkendt behandlingen og ansøge om den godtgørelse af udgifter, som tilbydes af din sygesikringsinstitution, når du vender hjem. Hvis dækningstaksten er højere end i den stat, hvor behandlingen er modtaget, vil du få godtgjort dine udgifter til denne takst. Men hvis dækningstaksten er højere i den stat, hvor behandlingen er modtaget, har du ikke ret til yderligere godtgørelse. Bemærk, at hvis behandlingen ikke er godkendt, dækkes behandlingsomkostningerne ikke i forhold til Schweiz.

Bemærk: Der findes i øjeblikket ingen europæisk definition af ”sygehusbehandling” og ”ikke-sygehusbehandling”. Hvis du er i tvivl, bør du undersøge dette nærmere hos din sygesikringsinstitution.

Bemærk, at i princippet dækkes dine omkostninger til behandling kun, hvis behandlingen dækkes af lovgivningen i den stat, hvor du er forsikret. Eksempelvis dækkes omkostningerne til kurophold i nogle lande, men ikke i andre. Undersøg dette hos din sygesikringsinstitution, før du rejser.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du ikke fundet de oplysninger, du har brug for? Har du et problem, du skal have løst?

Indsend en forespørgsel via Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Få løst dine problemer med en national forvaltning (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning hos Borgernes Vejviserservice