Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Wat krijgt u vergoed?

Om zeker te weten wat er wordt vergoed, moet u voor vertrek contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Over het algemeen vergoedt de zorgverzekeraar alleen behandelingen die ook in eigen land wettelijk zijn erkend. Om een voorbeeld te geven: in sommige landen worden de kosten van een verblijf in een kuuroord vergoed, in andere niet.

Welke kosten zijn gedekt? Wat moet ik zelf betalen?

Als u toestemming heeft gekregen, dan worden de kosten van de behandeling (al dan niet met ziekenhuisopname) vergoed volgens het hoogste tarief, namelijk dat van het land waar u verzekerd bent of dat van het land waar u wordt behandeld.

Voorbeeld

Sofie is verzekerd in land A. Zij heeft toestemming voor een behandeling in land B. De kosten van haar ziekenhuisopname in land B bedragen 4000 euro. Een dergelijke behandeling wordt in land A voor 2800 euro vergoed, maar in land B voor 3200 euro. Omdat zij voorafgaande toestemming heeft gekregen, krijgt Sofie dezelfde vergoeding als iemand die in land B verzekerd is, namelijk 3200 euro. Zij hoeft dus maar 800 euro zelf te betalen.

Als de vergoeding in land A voor zo'n behandeling echter hoger zou zijn, bijvoorbeeld 3500 euro, dan zou Sofie niet alleen het voor land B normale bedrag (3200 euro) krijgen, maar ook een extra vergoeding voor het verschil tussen beide landen (3500 euro – 3200 euro is 300 euro). De totale vergoeding bedraagt in dat geval 3500 euro, zodat Sofie nog maar 500 euro zou hoeven te betalen.


Let op: Die extra vergoeding geldt niet voor Zwitserland, of u nu in een EER-land verzekerd bent en in Zwitserland wordt behandeld of omgekeerd.

Als u geen voorafgaande toestemming heeft, heeft u in principe geen recht op een vergoeding van de kosten van een behandeling in een ander land. Behandelingen zonder ziekenhuisopname worden vergoed volgens de regels van het land waar u verzekerd bent, dus zonder extra vergoedingen, ook al zou het land waar u wordt behandeld een hogere vergoeding bieden. Let op: Zonder voorafgaande toestemming wordt de behandeling van EER-onderdanen in Zwitserland en van Zwitsers in een EER-land niet vergoed.

Wat is financieel gezien de gunstigste oplossing?

Financieel gezien is het het verstandigst om van tevoren toestemming aan te vragen.

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, verlangt uw zorgverzekeraar bijna altijd dat u voorafgaande toestemming vraagt. Met deze toestemming bent u er zeker van dat u de hoogst mogelijke vergoeding krijgt. De kosten worden dan automatisch vergoed volgens het tarief van het land waar u wordt behandeld. Maar als het tarief in het land waar u verzekerd bent, hoger is, past uw verzekering het verschil bij. Let op: Voor Zwitserland geldt deze extra vergoeding niet.

Als u niet in het ziekenhuis opgenomen , wordt en u heeft toestemming gevraagd, dan krijgt u toch dezelfde vergoeding. U kunt zich ook zonder voorafgaande toestemming in hetbuitenland laten behandelen en na terugkeer uw zorgverzekeraar om een vergoeding vragen. Als de vergoeding in eigen land hoger is dan de vergoeding in het land waar u bent behandeld, krijgt u die hogere vergoeding. Als de vergoeding echter lager is dan in het land waar u bent behandeld, dan heeft u geen recht op een extra vergoeding. Let op: Zonder voorafgaande toestemming wordt de behandeling van EER-onderdanen in Zwitserland en van Zwitsers in een EER-land niet vergoed.

Opmerking: Er is nog geen Europese definitie om te bepalen wat wel en niet wordt beschouwd als "ziekenhuisopname" of "ziekenhuisbehandeling". Als u twijfelt, raadpleeg dan uw zorgverzekeraar.

In principe wordt uw behandeling alleen vergoed als die behandeling wettelijk is erkend in het land waar u bent verzekerd. Om een voorbeeld te geven: in sommige landen worden de kosten van een verblijf in een kuuroord vergoed, in andere niet. Informeer bij uw zorgverzekeraar voordat u vertrekt.

Hebt u nog hulp nodig?

Hebt u de juiste informatie niet gevonden? Hebt u een probleem?

Vraag inlichtingen bij Europe Direct. (00800 6 7 8 9 10 11)
Los problemen met een nationale overheid op (SOLVIT).
Vraag juridisch advies bij de Wegwijzerdienst voor burgers.