Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Miten korvauksen saa

Varmista sairausvakuutuslaitoksestasi (Suomessa Kela), miten pitää toimia, että hoitokulut korvataan. Yleisperiaatteena on, että sairausvakuutus korvaa kulut vain, jos hoito kuuluu oman maasi lainsäädännön mukaan korvausjärjestelmän piiriin. Esimerkiksi kylpylähoidoista saa korvauksen joissakin maissa, mutta joissakin ei.

Mitkä kulut korvataan? Mitä joudun maksamaan itse?

Jos saat sairausvakuutuslaitokseltasi ennakkoluvan, sekä sairaala- että muun hoidon kustannukset korvataan sen maan järjestelmän mukaan, jossa korvaus on suurempi (ts. maan, jossa olet sairausvakuutettu, tai maan, jossa hoito annetaan).

Esimerkki

Sofia on sairausvakuutettu maassa A. Hän on saanut ennakkoluvan leikkaukseen maassa B. Hänen sairaalahoitonsa kustannukset maassa B ovat 4 000 euroa. Maassa A vastaavasta hoidosta korvattaisiin 2 800 euroa, maassa B 3 200 euroa.
Koska Sofialla on ennakkolupa, häneen sovelletaan samoja periaatteita kuin maassa B sairausvakuutettuihin potilaisiin, eli hänen kuluistaan korvataan 3 200 euroa ja hän joutuu itse maksamaan vain 800 euron erotuksen.

Jos taas maassa A vastaavan hoidon kuluista korvattaisiin 3 500 euroa, Sofia saisi paitsi maan B järjestelmän mukaisen korvauksen (3 200 euroa) myös lisäkorvauksen, joka olisi yhtä suuri kuin näiden maiden korvausmäärien erotus (3 500-3 200=300 euroa). Tässä tapauksessa korvauksen kokonaismäärä olisi siis 3 500 euroa, ja Sofian maksettavaksi jäisi vain 500 euroa.


Huom! Lisäkorvausta ei makseta, jos jompikumpi maista on Sveitsi, eli jos olet sairausvakuutettu EU/ETA-maassa ja hakeudut hoitoon Sveitsiin tai päinvastoin.

Jos sinulla ei ole ennakkolupaa, et periaatteessa ole oikeutettu korvauksiin toisessa maassa saadusta sairaalahoidosta. Muu kuin sairaalahoito korvataan sen maan korvausjärjestelmän mukaisesti, jossa olet sairausvakuutettu, eikä lisäkorvausta makseta, vaikka maassa, jossa hoito annetaan, korvauksen määrä olisi suurempi. Huom! Ilman ennakkolupaa hoitokuluja ei korvata EU/ETA-maiden kansalaisille Sveitsissä eikä päinvastoin.

Mikä on taloudellisesti edullisin ratkaisu?

Edullisinta on hankkia lupa etukäteen.

Jos kyseessä on sairaalahoito, josta haluat korvauksen, sinun on lähes poikkeuksetta haettava etukäteen lupa sairausvakuutuslaitokseltasi hoitoa varten. Kun sinulla on ennakkolupa, saat korvauksen omalta kannaltasi edullisemman järjestelmän mukaisesti. Hoitokulusi korvataan automaattisesti sen maan järjestelmän mukaisesti, jossa hoito annetaan, ja jos korvaus olisi suurempi maassa, jossa olet vakuutettu, oma sairausvakuutuksesi korvaa erotuksen. Huom! Lisäkorvausta ei makseta, jos jompikumpi maista on Sveitsi.

Jos kyseessä on muu kuin sairaalahoito ja jos saat ennakkoluvan, noudatetaan edellä kuvattuja korvausperiaatteita. Vaihtoehtoisesti voit myös matkustaa lupaa hankkimatta maahan, jossa aiot hakeutua hoitoon, ja hakea korvauksen sairausvakuutuksestasi matkalta palattuasi. Jos oman maasi vakuutuskorvaus on suurempi kuin maan, jossa hoito annettiin, saat oman järjestelmäsi mukaisen korvauksen. Jos taas korvausmäärä on suurempi maassa, jossa hoito annettiin, et saa lisäkorvausta. Huom! Ilman ennakkolupaa hoitokuluja ei korvata, jos jompikumpi maista on Sveitsi.

On syytä huomata, että Euroopassa ei vielä ole yleispätevää määritelmää sille, mikä on sairaalahoitoa. Jos et ole varma, onko kyseessä sairaalahoito, varmista asia sairausvakuutuslaitoksestasi (Suomessa Kela).

Sairaanhoitokulut korvataan vain siinä tapauksessa, että hoito kuuluu korvausjärjestelmän piiriin sen maan lainsäädännön mukaan, jossa olet sairausvakuutettu. Esimerkiksi kylpylähoidoista saa korvauksen joissakin maissa, mutta joissakin ei. Selvitä asia sairausvakuutuslaitoksestasi (Suomessa Kela) ennen matkalle lähtöä.

Tarvitsetko apua?

Etkö löydä tarvitsemiasi tietoja? Onko sinulla ongelma, joka pitäisi ratkaista?

Kysy asiasta Europe Direct -palvelun kautta (00800 6 7 8 9 10 11)
Selvitä asia kansallisten viranomaisten kanssa Solvit-järjestelmän kautta
Pyydä oikeudellista neuvontaa EU:n kansalaisten neuvontapalvelusta