Cale de navigare

Costuri acoperite

Pentru a obţine o acoperire maximă, contactaţi instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi înainte de a pleca în călătorie. În general, instituţia de asigurări de sănătate va acoperi cheltuielile doar dacă legislaţia din ţara dumneavoastră recunoaşte îngrijirile medicale. De exemplu, costul tratamentului balnear este acoperit în unele state, dar în altele nu.

Ce cheltuieli vor fi acoperite? Ce anume trebuie să plătesc?

Dacă obţineţi autorizaţia, costul îngrijirilor medicale (spitaliceşti sau ambulatorii) va fi acoperit la valoarea cea mai ridicată – din statul în care aveţi asigurarea sau din statul unde beneficiaţi de îngrijiri medicale.

Exemplu

Sophie are asigurare în statul A. Ea deţine o autorizaţie pentru operaţie în statul B. Costurile spitalizării în statul B se ridică la 4 000 EUR. Pentru îngrijiri medicale similare în statul A, se vor rambursa doar 2 800 EUR, în comparaţie cu 3 200 EUR în statul B. Deoarece a obţinut autorizaţia, Sophie va beneficia de aceleaşi condiţii ca persoanele asigurate în statul B şi, prin urmare, i se vor rambursa 3 200 EUR şi va trebui să plătească doar diferenţa de 800 EUR.
Dacă, pe de altă parte, îngrijirile medicale similare în statul A se rambursează la o valoare de 3 500 EUR, Sophie va beneficia nu numai de rambursarea la valoarea oferită în statul B (3 200 EUR), ci şi de rambursarea suplimentară a diferenţei dintre cele două state (3.500 EUR-3.200 EUR = 300 EUR). Valoarea totală rambursată în acest caz va fi de 3 500 EUR, Sophie fiind obligată să plătească doar 500 EUR.

Vă rugăm să reţineţi că dreptul la rambursare suplimentară nu este recunoscut în cazul Elveţiei, indiferent dacă sunteţi asigurat într-un stat din SEE şi călătoriţi în Elveţia sau invers.

Dacă nu aţi obţinut autorizaţia, în principiu, nu puteţi beneficia de rambursarea cheltuielilor ocazionate de îngrijirile spitaliceşti dintr-un alt stat. Îngrijirile ambulatorii vor fi acoperite în temeiul condiţiilor oferite de statul în care aveţi asigurarea, fără vreo rambursare suplimentară dacă statul în care beneficiaţi de îngrijiri medicale oferă o valoare mai ridicată de rambursare. Vă rugăm să reţineţi că dacă nu aţi obţinut autorizaţia, costurile îngrijirilor medicale nu sunt acoperite pentru resortisanţii din SEE în Elveţia sau invers.

Care este soluţia cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar?

În termeni financiari, cea mai bună soluţie este să obţineţi autorizaţia.

În cazul îngrijirilor spitaliceşti, instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi vă va cere aproape întotdeauna să obţineţi o autorizaţie prealabilă. Această autorizaţie vă garantează rambursarea la valoarea cea mai favorabilă. Costurile îngrijirilor medicale vor fi atunci rambursate în mod automat la valoarea oferită în statul unde beneficiaţi de aceste îngrijiri, iar dacă statul în care aveţi asigurarea oferă o valoare mai ridicată pentru aceleaşi îngrijiri, asigurarea dumneavoastră vă va rambursa diferenţa. Vă rugăm să reţineţi că dreptul la o rambursare suplimentară nu este recunoscut în cazul Elveţiei.

În cazul îngrijirilor ambulatorii, garanţia va fi aceeaşi dacă obţineţi autorizaţie. De asemenea, puteţi călători direct în statul unde doriţi să beneficiaţi de îngrijiri medicale, fără a obţine autorizaţia, şi solicita rambursarea oferită de instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi, la întoarcere. Dacă valoarea acoperită este mai ridicată decât în statul care asigură îngrijirile medicale, se va rambursa această valoare. Cu toate acestea, dacă valoarea acoperită este mai ridicată în statul în care aţi primit îngrijirile, atunci nu aveţi dreptul la rambursare suplimentară. Vă rugăm să reţineţi că fără autorizaţie, costurile îngrijirilor medicale nu sunt acoperite în cazul Elveţiei.

Notă: în prezent nu există o definiţie a termenilor „îngrijiri spitaliceşti” sau „îngrijiri ambulatorii”. Dacă aveţi nelămuriri, contactaţi instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi.

Vă rugăm să reţineţi că, în principiu, costul îngrijirilor medicale va fi acoperit doar dacă legislaţia din ţara în care aveţi asigurarea recunoaşte îngrijirile medicale în cauză. De exemplu, costul tratamentului balnear este acoperit în unele state, dar în altele nu. Puteţi obţine mai multe detalii de la instituţia de asigurări înainte de a pleca în călătorie.