Poslat dál
RSS
google +
Verze pro tisk

Prof. Thomas Platzek, předseda Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitele

Prof. Thomas Platzek, předseda Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitele

V dubnu 2013 byli v Lucemburku zvoleni noví členové Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitele (SCCS) na období 2013–2016. S myšlenkou tohoto výboru přišla v roce 1968 směrnice o kosmetických prostředcích. Od té doby výbor již čtyři desetiletí poskytuje Evropské komisi vědecké poradenství týkající se bezpečnosti kosmetických výrobků a bude tomu tak i nadále. Výbor SCCS také hrál významnou roli v legislativním procesu týkajícím se nového nařízení o kosmetických přípravcích , který vstoupí v platnost v červenci 2013.

Členy výboru pdf vybírá prostřednictvím veřejné výzvy k vyjádření zájmu Evropská komise jako nezávislé odborníky, a to na základě vynikajících odborných znalostí.

V současné době se na výzkumu přísad přípravků a alternativních metod podílí dané odvětví a některé subjekty občanské společnosti se proto obávají, že vznikl střet zájmů v důsledku toho, že členové výboru jsou zapojeni do projektů s účastí odborníků z tohoto odvětví (výzkumné platformy veřejného a soukromého sektoru). Předpisy, kterými se výbor řídí, nicméně je zajištěno, že nedochází k rozporu mezi vědeckou úrovní a nezávislostí, tak aby vyjádřením zájmu nevznikal střet zájmů.

Výbor působí ve veřejném zájmu a rozhoduje většinovým hlasováním po jednání v kolegiu, které je zárukou odborné úrovně i vyváženosti vědecké diskuse i nezávislosti závěrečných stanovisek (nejde o rozhodnutí jedinců). Zaznamenávají se rovněž menšinové názory.

V minulých letech výbor posuzoval bezpečnost řady složek: barev na vlasy, vonných látek, samoopalovacích prostředků, UV filtrů, prostředků na bělení zubů s peroxidem vodíku a konzervantů. V současné době se výbor zaměřuje na nanomateriály.

Jednou z hlavních výzev bude v příštích letech posuzování bezpečnosti přísad, které byly dříve testovány na zvířatech. Jelikož bylo testování na zvířatech zakázáno , je třeba nalézt a vyvinout adekvátní způsob testování alternativními metodami (v současné době přitom nejsou alternativní metody pro všechny toxikologické k dispozici). Dalším výzvou jsou přísady z nanomateriálů, které je třeba posoudit i přesto, že žádná z doposud schválených metod, které se používají pro konvenční chemické látky, nebyla uznána jako vhodná speciálně pro nanomateriály. Výbor se nyní pouští do řešení těchto otázek.

Uvedené výzvy se neobejdou bez intenzivnějšího výzkumu a šetření. Právě to je však předpokladem vědeckého pokroku. Výbor SCCS je jedním z nejvýznamnějších činitelů, díky nimž se občané Evropské unie budou moci spolehnout na bezpečnost a ochrana zdraví má nadále vysokou úroveň a zároveň kteří napomohou tomu, aby se věda a inovace byly stále hybnou silou konkurenceschopnosti a hospodářského růstu v Evropě.

Více k tomuto tématu