Tipsa om sidan
RSS
google +
Utskriftsvänlig version

Av professor Thomas Platzek, ordförande i den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS)

Av professor Thomas Platzek, ordförande i den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS)

I april 2013 utsågs nya ledamöter till den vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) för perioden 2013–2016 i Luxemburg. Kommittén bildades 1968 i enlighet med kosmetikadirektivet. De nya ledamöterna kommer nu att fortsätta arbetet med att ge vetenskapliga råd till EU-kommissionen om säkerheten hos kosmetika. Kommittén har också en viktig roll i den nya kosmetikaförordningen som träder i kraft i juli 2013.

Kommittéledamöterna pdf är oberoende experter som utses av EU-kommissionen i en offentlig ansökningsomgång. De sökande bedöms utifrån sin vetenskapliga sakkunskap.

Eftersom industrin deltar i aktuell forskning om produktinnehåll och alternativa metoder, kan vissa företrädare för det civila samhället uppleva att det uppstår en intressekonflikt då kommittéledamöterna deltar i projekt tillsammans med industriexperter (offentlig-privata forskningsplattformar). Det finns emellertid regler för att undvika intressekonflikter – en ledamot kan anmäla ett särintresse utan att det äventyrar kommitténs oberoende och vetenskapliga expertis.

Kommittén arbetar i allmänhetens intresse och fattar majoritetsbeslut efter en gemensam diskussion, vilket garanterar det vetenskapliga oberoendet (det fattas inga enmansbeslut). Minoritetens åsikter redovisas alltid.

De senaste åren har kommittén bedömt säkerheten hos t.ex. hårfärgningsmedel, doftämnen, UV-filter, konserveringsmedel och väteperoxid i tandblekningsprodukter. För närvarande arbetar kommittén med nanomaterial.

En av de största utmaningarna de kommande åren blir att bedöma säkerheten hos ämnen som tidigare testades med hjälp av djurförsök. Eftersom djurförsök nu är förbjudna måste man hitta alternativa testmetoder trots att de inte kan användas för alla toxikologiska effektmått. Nanomaterialen ställer också till med problem. De måste bedömas trots att inga av de godkända alternativa metoderna för traditionella kemiska ämnen har godkänts för nanomaterial. Kommittén ser fram emot att få ta itu med sina nya uppgifter.

Arbetet kommer att bidra till forskningen och den vetenskapliga utvecklingen på dessa områden. Kommittén för konsumentsäkerhet garanterar EU-invånarna ett starkt säkerhets- och hälsoskydd och ser till att forskning och innovation bidrar till att främja konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten i EU.

Mer om detta ämne