Send til en ven
RSS
google +
Printervenlig version

Af prof. Thomas Platzek, formand for Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed

Af prof. Thomas Platzek, formand for Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed

I april 2013 blev de nye medlemmer af Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed ("VKF") udpeget for perioden 2013-2016 i Luxembourg. Komitéen blev oprettet med kosmetikdirektivet i 1968. De nye medlemmer vil fortsætte det arbejde, der blev indledt for 40 år siden, med at give videnskabelige råd til EU-Kommissionen om kosmetiske produkters sikkerhed. VKF spiller også en vigtig rolle i den nye kosmetikforordning , som træder i kraft i juli 2013.

Kommissionen udvælger medlemmerne pdf som uafhængige eksperter efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser. De udvælges på grundlag af deres højtkvalificerede videnskabelige ekspertise.

Industrien deltager i den aktuelle forskning inden for produktingredienser og alternative metoder. Derfor kan nogle have den opfattelse, at der opstår interessekonflikter, når komitéens medlemmer deltager i projekter sammen med industrieksperter (offentlig-private forskningsplatforme). Der findes imidlertid regler for at undgå, at der opstår konflikter mellem videnskabelig sagkundskab og uafhængighed. Dermed behøver interesser, der skal erklæres, ikke nødvendigvis at føre til en interessekonflikt.

Komitéen arbejder i offentlighedens interesse og træffer flertalsafgørelser efter fælles drøftelser, hvilket er afgørende for at skabe en bred videnskabelig debat og garantere den videnskabelige uafhængighed (afgørelserne træffes aldrig af en enkelt person alene). Der bliver også taget hensyn til mindretalssynspunkter.

I de seneste år har komitéen vurderet sikkerheden ved mange stoffer: hårfarvningsmidler, duftstoffer, udstyr til kunstig solbruning, UV-filtre, hydrogenperoxid i tandblegningsprodukter og konserveringsmidler. I øjeblikket er komitéens arbejde fokuseret på nanomaterialer.

En af de største udfordringer i de kommende år bliver at vurdere sikkerheden af stoffer, som tidligere blev testet med dyreforsøg. Da dyreforsøg nu er forbudt , må vi finde frem til alternative metoder, selv om de ikke kan benyttes til alle toksikologiske endpoints. Nanomaterialer er også forbundet med visse udfordringer. De skal vurderes, selv om ingen af de godkendte alternative metoder for konventionelle kemiske stoffer er blevet godkendt for nanomaterialer. Komitéen ser frem til at tage hul på sine nye udfordringer.

Komitéens arbejde skal bidrage til forskning og undersøgelser på de ovennævnte områder og dermed danne grundlag for videnskabelige fremskridt. Komitéen vil lægge sig i front med hensyn til at sikre beskyttelsen af EU-borgernes sundhed og sikkerhed og samtidig sørge for, at forskning og innovation bidrager til at fremme konkurrenceevnen og den økonomiske vækst i EU.

Mere om dette emne