Wyślij do znajomego
RSS
google +
Wersja do druku

Prof. Thomas Platzek, przewodniczący Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów

Prof. Thomas Platzek, przewodniczący Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów

W kwietniu 2013 r. w Luksemburgu wybrano nowy skład Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów na okres 2013–2016. Komitet ten, działający od momentu zamieszczenia o nim wzmianki w dyrektywie o kosmetykach w 1968 r., od ponad czterdziestu lat udziela Komisji Europejskiej porad naukowych dotyczących bezpieczeństwa kosmetyków. Będzie on miał do odegrania ważną rolę również zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie kosmetyków , które wejdzie w życie w lipcu 2013 r.

Członków komitetu pdf wybiera – w drodze publicznego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania – Komisja Europejska spośród niezależnych ekspertów, którzy mogą się poszczycić wybitną wiedzą naukową.

W obecnych badaniach dotyczących składników produktów i metod alternatywnych uczestniczy też sam przemysł kosmetyczny. Pojawiają się obawy, że społeczeństwo obywatelskie może sądzić, iż istnieje konflikt interesów w związku z uczestnictwem członków komitetu w projektach, które są współrealizowane przez ekspertów ze świata przemysłu (publiczno-prywatne platformy badawcze). Jednak prace komitetu są uregulowane w taki sposób, aby zapewnić spójność między wiedzą naukową a niezależnością. Dlatego posiadanie własnych interesów, które należy zgłosić, nie jest równoznaczne z konfliktem interesów.

Komitet prowadzi prace w interesie publicznym i podejmuje decyzje większością głosów w drodze wspólnej dyskusji. Zasada ta ma zapewnić rozwój i wyważenie debaty naukowej i zagwarantować niezależność opinii naukowych (decyzji nigdy nie podejmuje jedna osoba). Rejestrowane są również opinie mniejszości.

W ubiegłych latach komitet ocenił bezpieczeństwo wielu różnych produktów i składników: farb do włosów, substancji zapachowych, wyposażenia solariów, filtrów UV, nadtlenku wodoru w produktach do wybielania zębów i konserwantów. Obecnie głównym tematem jego badań są nanomateriały.

Jednym z ważnych wyzwań w nadchodzących latach będzie ocena bezpieczeństwa składników, które wcześniej testowano na zwierzętach. Ponieważ obowiązuje już zakaz testowania na zwierzętach , pojawia się konieczność opracowania odpowiednich testów przy użyciu metod alternatywnych. Tymczasem metody alternatywne nie są dostępne dla wszystkich skutków toksyczności. Kolejne wyzwanie to nanomateriały, które należy poddać ocenie pomimo tego, że żadna z uznanych metod alternatywnych, które są obecnie dostępne dla „tradycyjnych” substancji chemicznych, nie została zatwierdzona w odniesieniu do nanomateriałów. Komitet z radością podejmie tego rodzaju wyzwania.

Wyzwania te pociągną za sobą rozwój działalności naukowo-badawczej w tych dziedzinach i tym samym będą sprzyjać postępowi naukowemu. Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów będzie stał na straży wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obywateli Unii Europejskiej, a jednocześnie zapewni nauce i innowacjom pierwszorzędną rolę w pobudzaniu konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie.

Więcej na ten temat