Lähetä linkki
RSS
google +
Tulostusversio

Professori Thomas Platzek, kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean puheenjohtaja

Professori Thomas Platzek, kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean puheenjohtaja

Kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean (SCCS) uudet jäsenet valittiin Luxemburgissa huhtikuussa 2013 kaudeksi 2013–2016. Kyseisestä komiteasta säädetään vuonna 1968 annetussa kosmetiikkadirektiivissä ja se on ollut toiminnassa siitä saakka. Komitea jatkaa neljän vuosikymmenen mittaista perinnetään kosmetiikan turvallisuutta koskevien tieteellisten neuvojen antajana. Lisäksi komitealla on merkittävä rooli valmisteltaessa uutta kosmetiikka-asetusta , joka tulee voimaan heinäkuussa 2013.

Euroopan komissio valitsee komitean jäsenet pdf riippumattomiksi asiantuntijoiksi hakijoiden tieteellisen asiantuntemuksen ja komission julkisten kiinnostuksenilmaisupyyntöjen perusteella.

Koska kosmetiikkateollisuus alana on ollut mukana tuotteiden ainesosia ja vaihtoehtoisia menetelmiä koskevassa ajankohtaisessa tutkimuksessa, esiintyy huolta siitä, että tietyissä kansalaisyhteiskunnan ryhmissä komitean jäsenten ja teollisuuden asiantuntijoiden välillä koetaan olevan sellaisia eturistiriitoja, jotka koskevat niiden osallistumista yhteisesti toteutettaviin hankkeisiin (julkis-yksityiset tutkimusyhteisöt). Komitean säännöissä varmistetaan sen tieteellisen asiantuntemuksen ja riippumattomuuden tasapaino: jäsenten on ilmoitettava sidoksistaan, mutta niiden ei välttämättä tarvitse merkitä eturistiriitaa.

Komitea toimii yleisen edun mukaisesti ja tekee päätöksiä jäsenten enemmistöllä kollegiaalisesti keskustelemalla. Näin varmistetaan tieteellisen keskustelun avoimuus ja tasapainoisuus ja tieteellisten tutkimustulosten riippumattomuus (yhden hengen päätöksiä ei sallita). Myös vähemmistöön jäävät mielipiteet kirjataan.

Viime vuosina komiteassa on tehty lukuisia tuotteiden turvallisuutta koskevia tutkimuksia muun muassa hiusväreistä, hajusteista, solarium-laitteista, UV-suodattimista sekä vetyperoksidin käytöstä hampaiden valkaisutuotteissa ja säilöntäaineissa. Parhaillaan tutkimustyössä keskitytään nanomateriaaleihin.

Lähivuosien haasteena on tutkia sellaisia ainesosia, joita on aikaisemmin käytetty eläinkokeissa. Koska eläinkokeet ovat nykyään kiellettyjä , on tarpeen kehittää ja löytää sopivia vaihtoehtoisia testausmenetelmiä, vaikka niitä ei ole käytettävissä kaikkien tutkittavien toksikologisten ominaisuuksien osalta. Toinen haaste liittyy nanomateriaalin muodossa oleviin ainesosiin. Niitä on voitava arvioida siitä huolimatta, että tällä hetkellä ei ole saatavilla yhtäkään tavallisille kemiallisille aineille kehitettyä testausmenetelmää, jonka käyttö olisi sallittu erityisesti nanomateriaalin tutkimusta varten. Uusi komitea tarttuu innolla näihin haasteisiin.

Nämä haasteet lisäävät kosmetiikkateollisuuden tutkimusta ja innovointia, joka on tieteellisen kehityksen perusta. Tiedekomitean pyrkimyksenä on varmistaa Euroopan unionin kansalaisten terveyden ja turvallisuuden suojelu, ja mahdollistaa tieteen ja innovaatioiden keskeisen aseman ylläpitäminen kilpailukyvyn ja talouskasvun edistämiseksi Euroopassa.

Lisää aiheesta