Aan een vriend sturen
RSS
google +
Versie om af te drukken

Door prof. Thomas Platzek, voorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid

Door prof. Thomas Platzek, voorzitter van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid

In april werden in Luxemburg nieuwe leden van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (SCCS) verkozen voor de periode 2013-2016. Dit comité bestaat al sinds 1968, toen het voor het eerst werd vermeld in de Cosmeticarichtlijn, en geeft de Europese Commissie wetenschappelijk advies over de veiligheid van cosmetica. Het speelt ook een belangrijke rol in de nieuwe cosmeticarichtlijn , die in juli 2013 van kracht wordt.

De leden van het comité pdf zijn onafhankelijke deskundigen, die via een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling door de Commissie worden geselecteerd op basis van hun wetenschappelijke verdiensten.

Sommigen vrezen voor belangenconflicten als leden van het comité betrokken zijn bij onderzoeksprojecten waaraan ook experts van de industrie meewerken (publiek-privaat onderzoek). Maar alle belangen moeten worden aangegeven en die leiden niet noodzakelijk tot een belangenconflict. De regels garanderen immers dat de leden van het comité een uitmuntend wetenschappelijk niveau blijven verzoenen met onafhankeljkheid.

Het comité werkt in het openbaar belang en beslist bij meerderheid na een discussie die de onafhankelijkheid van de wetenschappelijke resultaten moet waarborgen (één persoon kan zijn wil nooit opleggen). Minderheidsstandpunten worden ook geregistreerd.

De voorbije jaren heeft het comité de veiligheid van allerlei producten en ingrediënten onderzocht: haarverf, parfums, zonnebanken, zonnebrandcrème, waterstofperoxide in tandbleekmiddelen, condooms, enz. Momenteel houdt het comité zich bezig met nanomateriaal.

Een probleem is dat de veiligheid van producten vroeger vaak werd getest bij dieren. Maar dierproeven zijn nu verboden en dus moeten er alternatieve methoden worden gebruikt, of in sommige gevallen nog worden uitgevonden. Een ander probleem is dat geen van die alternatieve methoden gevalideerd is voor nanomateriaal. Het comité zet zich enthousiast in om hiervoor oplossingen te vinden.

Op deze manier kan het comité een bijdrage leveren tot het wetenschappelijk onderzoek en dus tot de vooruitgang van de wetenschap. Het zorgt ervoor dat de consument kan rekenen op veilige en gezonde producten en dat wetenschap en innovatie het concurrentievermogen en de economische groei in Europa stimuleren.

Meer over dit onderwerp