Saada sõbrale
RSS
google +
Trükiversioon

Prof. Thomas Platzek, tarbijaohutuse komitee esimees

Prof. Thomas Platzek, tarbijaohutuse komitee esimees

2013. aasta aprillis valiti Luxembourgis tarbijaohutuse komitee uued liikmed ajavahemikuks 2013–2016. Asjaomane komitee, mis tegutseb alates sellele viitamisest kosmeetikatoodete direktiivis 1968. aastal, jätkab komiteede nelja aastakümne pikkust traditsiooni, andes Euroopa Komisjonile kosmeetikatoodete ohutuse kohta teadusalast nõu. Tarbijaohutuse komiteel on oluline roll ka uue kosmeetikatooteid käsitleva määruse ettevalmistamisel, mis jõustub juulis 2013.

Euroopa Komisjon valib avaliku osalemiskutse vahendusel välja komitee liikmed pdf sõltumatuteks ekspertideks, võttes aluseks nende väljapaistva teadusalase asjatundlikkuse.

Kuna tööstus on kaasatud käimasolevatesse teadusuuringutesse, mis hõlmavad toodete koostisaineid ja alternatiivseid meetodeid, võib osa kodanikuühiskonnast tunda muret selle üle, kas komitee liikmete osalemise puhul projektides, mis on jagatud tööstusekspertidega (avaliku ja erasektori teadusplatvormid), võib esineda huvide konflikte. Komiteed reguleeritakse, vältides teaduse tipptaseme ja sõltumatuse vahelisi vasturääkivusi, et deklareeritava huvi omamine ei tähendaks ilmtingimata huvide konflikti.

Komitee töötab avalikkuse huvides ning teeb otsuseid häälteenamuse alusel täiskogu arutelul toimuval hääletusel. Selline protsess on olulise tähtsusega teadusarutelude soodustamisel ja tasakaalustamisel ning sellega tagatakse teaduslike väljundite sõltumatus (otsuseid ei tee vaid üks inimene). Vähemusarvamusi võetakse samuti arvesse.

Viimaste aastate jooksul on komitee hinnanud mitmete koostisainete ohutust: juuksevärvid, lõhnaained, seadmed kunstpäevituseks, UV-filtrid, vesinikperoksiid hambavalgendustoodetes ning säilitusained. Praegune komitee töö on seotud nanomaterjaliga.

Üks järgmiste aastate peamistest väljakutsetest on nende koostisainete ohutuse hindamine, mida varem katsetati loomade puhul. Kuna loomkatsed on nüüd keelatud , on vaja leida piisavaid alternatiivseid katsetamismeetodeid ning neid arendada, olenemata sellest, et alternatiivseid meetodeid ei ole kõigi toksikoloogiliste näitajate puhul võimalik kasutada. Veel üks väljakutse on seotud nanomaterjalist koostisainetega, mida on vaja hinnata, vaatamata asjaolule, et ühtki kinnitatud alternatiivset meetodit, mis praegu on tavaliste keemiliste ainete puhul olemas, ei ole nanomaterjali osas eraldi kinnitatud. Komitee võtab asjaomased väljakutsed hea meelega vastu.

Kõnealused väljakutsed elavdavad teadusuuringuid vastavates valdkondades, mis on teadusedusammude aluseks. Tarbijaohutuse komitee on kesksel kohal tagamas Euroopa Liidu kodanikele ohutuse ja tervisekaitse kõrget taset, lubades samal ajal mängida teadusel ning innovatsioonil olulist rolli konkurentsivõime ja majanduskasvu soodustamisel Euroopas.

More on this subject