Pošlji prijatelju
RSS
google +
Različica za tiskanje

Prof. Thomas Platzek, predsednik Znanstvenega odbora o varstvu potrošnikov

Prof. Thomas Platzek, predsednik Znanstvenega odbora o varstvu potrošnikov

V Luxembourgu so aprila 2013 izvolili nove člane Znanstvenega odbora za varstvo potrošnikov (ZOVP) za obdobje 2013-2016. Odbor, ki deluje že od sprejetja direktive o kozmetičnih izdelkih leta 1968, bo nadaljeval štiridesetletno tradicijo odborov, ki Evropski komisiji dajejo znanstvene nasvete o varnosti kozmetičnih izdelkov. Odbor ima pomembno vlogo tudi po novi uredbi o kozmetičnih izdelkih , ki bo začela veljati julija 2013.

Člane odbora pdf kot neodvisne strokovnjake prek javnega razpisa izbere Evropska komisija na podlagi njihovega odličnega znanstvenega znanja.

Ker pri raziskavah o sestavinah izdelkov in nadomestnih metodah sodeluje tudi industrija, lahko nekateri deli civilne družbe menijo, da obstaja navzkrižje interesov pri projektih, v katerih sodelujejo tako člani odbora kot tudi strokovnjaki iz industrijskega sektorja (javno-zasebna raziskovalna partnerstva). Delovanje odbora je zakonsko urejeno, da bi preprečili ločevanje med znanstveno odličnostjo in neodvisnostjo, tako da prijavljeni interes ne pomeni nujno navzkrižja interesov.

Odbor deluje v javnem interesu in sprejema odločitve z večinskim glasovanjem v kolegijskem postopku, kar zagotovlja zanimivo in uravnoteženo znanstveno razpravo ter jamči neodvisnost znanstvenih mnenj (odločitev ne sprejema samo ena oseba). Zabeležijo se tudi manjšinska mnenja.

V preteklih letih je odbor ocenil varnost številnih sestavin: barv za lase, dišav, naprav za umetno sončenje, UV filtrov, vodikovega peroksida za beljenje zob in konzervansov. Odbor zdaj preučuje nanomateriale.

Med glavnimi izzivi v prihodnjih letih bo varnostna ocena sestavin, ki so jih prej preskušali na živalih. Preskušanje na živalih je zdaj prepovedano , zato je treba razviti in najti ustrezne preskuse z uporabo nadomestnih metod, čeprav za vse toksikološke parametre ni nadomestnih metod. Izziv predstavljajo tudi nanomateriali, ki jih je treba oceniti, čeprav nobena od potrjenih nadomestnih metod, ki so zdaj na voljo za standardne kemične snovi, ni potrjena posebej za nanomateriale. Odbor se z veseljem loteva teh izzivov.

Novi izzivi bodo spodbudili raziskave in preiskave na teh področjih, kar je podlaga znanstvenemu napredku. Odbor za varnost potrošnikov si bo prizadeval državljanom Evropske Unije zagotoviti visoko stopnjo varnosti in varovanja zdravja ter hkrati omogočiti ključno vlogo znanosti in inovacij pri spodbujanju konkurenčnosti in gospodarske rasti v Evropi.

Več o tej temi