Europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande

Det här pilotprojektet ska till 2020 öka antalet friska levnadsår i EU med två år genom att

  • förbättra de äldres hälsa och livskvalitet
  • se till att vård- och omsorgssystemen är hållbara och effektiva på lång sikt
  • förbättra EU-företagens konkurrenskraft genom nya tillväxt- och marknadsmöjligheter.
Alla EU-länder måste arbeta för ett aktivt och hälsosamt åldrande och tack vare partnerskapet kan EU bli världsledande på området och komma med innovativa lösningar.

Hur fungerar partnerskapet?

Partnerskapet är ett samarbete mellan EU-kommissionen och EU:s länder, regioner, näringsliv, vård- och omsorgspersonal och pensionärs- och patientorganisationer.

Tanken är att förbättra de äldres livskvalitet så att de kan delta i samhällslivet och att minska trycket på hälso- och sjukvården – för att i slutändan bidra till en hållbar tillväxt.

De prioriterade områdena fastställs i 2011 års strategiska genomförandeplan och verksamhetsplanpdf som antogs av den styrgrupp som ansvarar för att lansera och genomföra partnerskapet.

I februari 2012 lade kommissionen fram ett meddelande om stöd till genomförandeplanen Visa översättning av föregående länk English (en) för partnerskapet. Aktörerna har börjat samarbeta i aktionsgrupper som ska omsätta planen i praktiken.

Delta i partnerskapet på webbmarknaden för innovativa idéer.

webbmarknaden för innovativa idéer

Politisk bakgrund

  • Bakgrundsdokument – partnerskapet för ett aktivt och hälsosamt åldrande Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Kommissionens meddelande 2012 om stöd till genomförandeplanen Visa översättning av föregående länk English (en)
  • Hälsosamt åldrande – länkar Visa översättning av föregående länk English (en)

Workshoppar och möten