Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Právo hľadať si prácu

Všetci občania EÚ majú právo:

  • hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ;
  • na rovnakú pomoc od vnútroštátnych úradov práce ako štátni príslušníci daného štátu;
  • ostať v inom členskom štáte počas obdobia, ktoré je postačujúce na hľadanie práce, uchádzanie sa o konkrétne pracovné miesto a uzavretie pracovnej zmluvy.

Uchádzača o prácu nemožno vyhostiť, ak preukáže, že naďalej hľadá prácu a má skutočnú šancu zamestnať sa.

EURES – Európske služby zamestnanosti

Ak si chcete nájsť prácu v inej krajine, na portáli EURES – Európske služby zamestnanosti nájdete užitočné informácie o pracovných príležitostiach a životných a pracovných podmienkach v Európskom hospodárskom priestore (EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).

 

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku