Заетост, социални въпроси и приобщаване

Право на търсене на работа

Всеки гражданин на ЕС има право да:

  • търси работа в друга страна от Съюза
  • получава съдействие от националните бюра по заетост наравно с гражданите на приемащата държава
  • остане в приемащата държава достатъчно дълго, за да търси, кандидатства и да бъде нает на работа.

Търсещите работа не могат да бъдат експулсирани, ако докажат, че продължават да търсят работа и наистина имат шанс да намерят такава.

EURES — Европейски портал за трудова мобилност

Ако си търсите работа в друга държава, можете да откриете информация за възможности за работа и за условията за живеене и работа в Европейското икономическо пространство (ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) на уебсайта на EURES – Европейски портал за трудова мобилност.

 

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница