Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Dreptul de a căuta un loc de muncă

Cetăţenii UE au dreptul:

  • să-şi căute un loc de muncă în altă ţară din UE
  • să beneficieze de asistenţă din partea agenţiilor naţionale de ocupare a forţei de muncă, la fel ca şi resortisanţii ţării gazdă
  • să locuiască în ţara gazdă pentru o perioadă suficientă pentru a-şi putea căuta un loc de muncă, pentru a aplica pentru un post şi pentru a fi angajat.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nu pot fi expulzate dacă pot dovedi că încă sunt în căutarea unui loc de muncă şi că au şanse reale de a fi angajate.

EURES - Serviciile europene pentru ocuparea forţei de muncă

Dacă doriţi să căutaţi un loc de muncă în altă ţară, vă recomandăm să consultaţi site-ul EURES. Aici găsiţi informaţii utile referitoare la posibilităţile de angajare şi condiţiile de viaţă şi de muncă din Spaţiul Economic European (UE, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).

 

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina