Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Tiesības meklēt darbu

Visiem ES pilsoņiem ir tiesības:

  • meklēt darbu citā ES dalībvalstī,
  • saņemt tādu pašu palīdzību no valsts nodarbinātības dienestiem kā to, ko saņem šīs valsts pilsoņi,
  • uzturēties viņus uzņemošajā valstī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams darba meklēšanai, pieteikt savu kandidatūru kādam darbam un tikt pieņemtam darbā.

Darba meklētājus nevar izraidīt, ja viņi sniedz pierādījumus tam, ka turpina meklēt darbu, un viņiem ir reālas iespējas to dabūt.

EURES – Eiropas Nodarbinātības dienests

Ja vēlaties meklēt darbu citā valstī, noderīgu informāciju par darba piedāvājumiem un dzīves un darba apstākļiem Eiropas Ekonomikas zonā (ES, kā arī Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija) atradīsit Eiropas Savienības nodarbinātības tīmekļa vietnē EURES.

 

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: