Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Oikeus työnhakuun

Jokaisella EU-kansalaisella on oikeus

  • olla työnhakijana toisessa EU-maassa
  • saada työvoimatoimistosta samat palvelut kuin maan omat kansalaiset
  • oleskella toisessa EU-maassa riittävän ajan, jotta voi hakea ja saada töitä.

Työnhakijaa ei voida määrätä poistumaan maasta, jos hän pystyy osoittamaan, että hän edelleen hakee työtä ja että hänellä on todellisia mahdollisuuksia päästä työhön.

EURES — Euroopan työnvälitysverkosto

Kiinnostaako työnteko toisessa EU-maassa? Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaali EURES tarjoaa hyödyllistä tietoa työmahdollisuuksista sekä asumis- ja työoloista Euroopan talousalueella (eli EU-maissa, Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa).

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu