Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Retten til at søge arbejde

Alle EU-borgere har ret til at:

  • søge arbejde i et andet EU-land
  • få samme hjælp af værtslandets jobcentre som landets egne borgere
  • opholde sig i værtslandet i en periode, som er tilstrækkelig lang til at lede efter arbejde, søge en stilling og blive ansat.

Jobsøgende kan ikke udvises, hvis de kan bevise, at de fortsat søger arbejde og har en realistisk mulighed for at få det.

Eures – europæisk arbejdsformidling

Hvis du vil søge job i et andet land, finder du nyttige oplysninger om jobmuligheder og leve- og arbejdsvilkår i EØS (EU samt Island, Liechtenstein og Norge) på EURES – europæisk arbejdsformidling.

 

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side