Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Hindamine ja mõjuhinnang

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonna poliitika ja fondide komisjonipoolsete hindamiste ja mõjuhinnangute puhul järgitakse parema õigusloome põhimõtteid ja suuniseid.

Kõik selle poliitikavaldkonna kavandatud ja käimasolevad hindamised ning mõjuhinnangud on kättesaadavad komisjoni veebisaidil „Avaldage arvamust“. Kõik tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas alates 2014. aastast lõpuleviidud hindamised ja mõjuhinnangud on kättesaadavad allpool, rubriigis „Seonduvad dokumendid”.

Meie osakond tegeleb ka mõningate haridus- ja koolitusalaste hindamiste ja mõjuhinnangutega.

Parema õigusloome suunistes nõutakse muu hulgas poliitika ja fondide tööhõivealase ja sotsiaalse mõju hindamist. Oluline on tagada, et mõju tööhõivele ja -tingimustele, sotsiaalkaitsele ja sotsiaalsele kaasatusele, oskustele ning töötervishoiule ja -ohutusele hinnatakse nõuetekohaselt.

Mõju hindamise protsessis on eriline roll tööturu osapoolte ehk sotsiaalpartnerite esindajatel.

Euroopa Komisjoni tellitud uuringud, mis toetavad hindamisi ja mõjuhinnanguid tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas, on kättesaadavad käesoleval veebisaidil väljaannete kataloogi kaudu.

Samuti pakub komisjon liikmesriikidele suuniseid ja tuge seoses Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja ning Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD) järelevalve ja hindamisega. See aitab tagada andmete järjepidevuse ja võrreldavuse ning võimaldab liikmesriikidel koostada kvaliteedianalüüse, seireandmeid ja hindamisi.

Jaga seda lehte