Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Evaluacija i procjena utjecaja

Komisija provodi evaluacije i procjene učinka politika i fondova u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja u skladu s načelima i smjernicama za bolju regulativu.

Sve planirane i tekuće evaluacije i procjene učinka u ovom području politike mogu se pronaći na internetskoj stranici Komisije pod nazivom Iznesite svoje mišljenje. Sve završne evaluacije i procjene učinka u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti od 2014. dostupne su u nastavku pod naslovom „povezani dokumenti”.

Naš odjel obrađuje i neke evaluacije i procjene učinka u području obrazovanja i osposobljavanja.

Smjernice za bolju regulativu zahtijevaju, među ostalim, procjenu učinka politika i fondova na zapošljavanje i društvo. Važno je pravilno procijeniti učinak na zapošljavanje i uvjete rada, socijalnu zaštitu i uključivanje, vještine te zdravlje i sigurnost na radu.

Predstavnici poslodavaca i radnika – socijalni partneri – imaju posebnu ulogu u postupku procjene učinka:

Na ovoj su internetskoj stranici u katalogu publikacija dostupna istraživanja koja je naručila Europska komisija, a koja služe kao temelj za evaluacije i procjene učinka u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključivanja.

Komisija državama članicama pruža smjernice i potporu u vezi s praćenjem i evaluacijom Europskog socijalnog fonda (ESF) i Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Time se osigurava dosljednost i usporedivost podataka, a državama članicama pomaže u provedbi analize kvalitete i evaluacija te prikupljanju podataka o praćenju.

Podijeli ovu stranicu