Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Evaluering og konsekvensanalyse

Kommissionens evalueringer og konsekvensanalyser af politikker og fonde inden for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion følger principperne og retningslinjerne for bedre regulering.

Alle planlagte og igangværende evalueringer og konsekvensanalyser på dette politikområde kan findes på Kommissionens website "Deltag i debatten". Alle afsluttede evalueringer og konsekvensanalyser inden for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion siden 2014 findes nedenfor under "relaterede dokumenter".

Vores afdeling tager sig også af evalueringer og konsekvensanalyser inden for uddannelse.

Retningslinjer for bedre regulering kræver bl.a. en vurdering af de beskæftigelsesmæssige og sociale virkninger af politikker og fonde. Det er vigtigt at sikre en korrekt analyse af konsekvenserne for beskæftigelse og arbejdsvilkår, social beskyttelse og inklusion, færdigheder samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Repræsentanter for arbejdstagere og -givere – arbejdsmarkedets parter – spiller en særlig rolle i konsekvensanalyser:

Undersøgelser, der er bestilt af Kommissionen til støtte for evalueringen og konsekvensanalysen inden for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion, kan findes på dette website via publikationskataloget.

Kommissionen yder også vejledning og støtte til EU-landene vedrørende overvågning og evaluering af Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) . Dette sikrer, at dataene er sammenhængende og sammenlignelige, og hjælper EU-landene med at udarbejde analyser af høj kvalitet samt overvåge data og evalueringer.

Del denne side