Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Hodnocení a posouzení dopadů

Hodnocení a posouzení dopadu politik a fondů Komise v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování se řídí zásadami a pokyny pro zlepšování právní úpravy.

Všechna plánovaná a probíhající hodnocení a posouzení dopadů v této oblasti politiky jsou uvedena na internetových stránkách Komise Podělte se o svůj názor. Všechna dokončená hodnocení a posouzení dopadů v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování od roku 2014 jsou k dispozici níže v části „související dokumenty“.

Náš útvar se rovněž zabývá některými hodnoceními a posouzeními dopadů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Pokyny pro zlepšování právní úpravy vyžadují mimo jiné posouzení dopadů politik a využívání finančních prostředků na zaměstnanost a sociální oblast. Dopady na zaměstnanost a pracovní podmínky, na sociální ochranu a začlenění, na oblast dovedností a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutné posuzovat pečlivě.

Zástupci sociálních partnerů mají v postupu posuzování dopadů zvláštní úlohu:

Studie, které Evropská komise objednává na podporu hodnocení a posouzení dopadů v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování jsou k dispozici na těchto internetových stránkách přes katalog publikací.

Komise rovněž poskytuje pokyny a podporu členským státům při sledování a hodnocení činnosti Evropského sociálního fondu a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Zjištěné údaje jsou tak konzistentní a srovnatelné a členské státy je mohou využít k analýzám kvality, k monitorování a hodnocení.

Sdílet tuto stránku