Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Evaluatie en effectbeoordeling

Voor de evaluaties en effectbeoordelingen van het beleid en de fondsen voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie volgt de Commissie de beginselen en richtsnoeren voor betere regelgeving.

Alle geplande en lopende evaluaties en effectbeoordelingen op dit gebied zijn te vinden op de EU-website Geef uw mening. Alle afgeronde evaluaties en effectbeoordelingen op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie sinds 2014 zijn hieronder te vinden onder “gerelateerde documenten”.

Ons departement behandelt ook enkele evaluaties en effectbeoordelingen op het gebied van onderwijs en opleiding.

Volgens de richtsnoeren voor betere regelgeving moet onder meer de werkgelegenheids- en sociale impact van beleid en fondsen worden geëvalueerd. Het is belangrijk dat de gevolgen voor de werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming, inclusie, vaardigheden en gezondheid en veiligheid op het werk grondig worden geëvalueerd.

Bij de effectbeoordelingen spelen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (de sociale partners) een grote rol:

Studies die de Europese Commissie laat uitvoeren ter onderbouwing van evaluaties en effectbeoordelingen op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, zijn op de website te vinden in de catalogus.

De Commissie geeft de EU-lidstaten ook richtsnoeren en ondersteuning voor het toezicht op en de evaluatie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor de meest behoeftigen (FEAD). Op deze manier zorgt de Commissie voor consistente en vergelijkbare gegevens, en helpt ze de lidstaten om degelijke analyses, toezichtgegevens en evaluaties te leveren.

Delen