Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Vnútroštátne záväzky

Po vydaní Vyhlásenia Rady z 15. októbra 2013 o Európskom združení učňovskej prípravy predložilo mnoho vlád konkrétne záväzky týkajúce sa ďalšieho postupu na posilnenie kvantity, kvality a ponuky učňovskej prípravy.

Zdieľať stránku