Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Valstu apņemšanās

Pēc Padomes 2013. gada 15. oktobra Paziņojuma par Eiropas Māceklību aliansi liels skaits valdību ir iesniegušas konkrētas saistības par nākamajiem pasākumiem, lai palielinātu māceklību skaitu, kvalitāti un piedāvājumu.

Ieteikt šo lapu: